Lyt til artiklen

I Høje-Taastrup Kommune har man brugt mere end en halv milliard kroner på at bygge en stor prestigefyldt skole, der skulle være fyrtårnet for læringskonceptet kaldet ’fremtidens skole’, skriver Sjællandske Nyheder.

Men det første år har budt på en massiv lærerafgang, og nu viser det sig på baggrund af en aktindsigt foretaget af Sjællandske Nyheder, at 97 elever er stoppet og har fundet en ny skole i perioden fra åbningen i oktober 2021 til november 2022.

Af aktindsigten fremgår det, hvordan de 97 elever er blevet fordelt.

36 elever har valgt at flytte til andre skoler i kommunen, 61 elever er flyttet til skoler uden for kommunen, og ud af det samlede tal er 17 elever flyttet til privatskoler.

Af aktindsigten oplyses videre, at Høje-Taastrup Kommune ’normalt har en privatskole-rate på 22 procent, hvor det er almindeligt, at elever flytter i løbet af skoleåret. Vi ser den største tilgang til privatskoler efter 3. klassetrin ift. elever, der flytter undervejs i skoleåret’.

Af et notat dateret den 20. september har kommunen sammen med skoleledelsen fremsendt spørgsmål til administrationen vedrørende flytninger fra Læringshuset.

’Vi får tilbagemeldinger fra forældre, lærere og pædagogisk personale på Læringshuset, der fortæller, at der er udfordringer på skolen, derfor vil vi gerne bede om at få en oversigt over antallet af lærere og pædagoger, der har sagt op. Kan vi også få en oversigt over elever, der skifter fra Læringshuset til en anden skole, herunder også elever, der har fået afslag på at skifte skole’, står der i notatet.

I svaret lød det, at 60 elever var stoppet fra januar 2022 frem til medio september, hvor skolen havde 776 elever. Af administrationens notat fremgår det afslutningsvist, at ‘antallet af elever i Læringshuset er forholdsvist stabilt, hvilket viser, at de afgående elever er erstattet af andre’.

Men regner man perioderne fra skolens åbning i oktober frem til og med december 2021, samt de seneste måneder i 2022 fra medio september frem til og med november, så bliver 60 til 97.

Antager man antallet af elever har fortsat med at være stabilt, svarer det til at omkring 12 procent af eleverne har fravalgt Læringshuset og fundet nye skoler.

Der skal dog tages højde for, at tallet også indeholder flygtninge fra Ukraine, der er rejst hjem igen.

Det er ikke oplyst præcist, hvor mange elever, der går på skolen lige nu.

Af notatet fra september fremgår det, at de elever, der er stoppet, typisk har været indskrevet på Læringshuset i minimum et halvt år, oftest cirka tre-fjerdedele år, hvorefter der er sket et skoleskift.

Det fremgår desuden, at de elever, som er flyttet skole internt i kommunen, er rykket til Fløng Skole, Sengeløse Skole, Reerslev Skole samt i privatskoler.

Skolechefen i Høje-Taastrup Kommune synes ikke, at tallene for elevafgangen skræmmer, og forklarer det blandet andet ved, at skolen fortsat befinder sig i en fusionsprocess, som tager tid.

– Det er rigtigt, at der er flere elever i Læringshuset, der har valgt noget andet end på andre skoler. Flere har forladt Læringshuset, men jeg synes faktisk, at det er godt gået, siger skolechef Flemming Ellingsen til Sjællandske Nyheder.