Det kan ikke være gået nogens næse forbi, at coronasmitten raser. Smitterekorden er gang på gang blevet slået, og forventningen er, at omikron-væksten fortsætter ind i januar måned.

Alligevel skal flere hundrede studerende møde op til fysiske eksamener på Aarhus Universitet lige efter nytår. Det gælder blandt andet for idræt- og medicinstuderende.

Det på trods af, at undervisningsministeriet har opfordret uddannelsesinstitutionerne til, at eksamener fra januar 2022 ‘omlægges, så de afholdes virtuelt, hvor det er praktisk muligt’.

»Det er helt uforståeligt, at universitetet holder fast i, at vi skal møde fysisk op til eksamen, når smitten er så udbredt, som den er. Der er mange, der er bekymrede og kede af det,« siger 23-årige Jonathan Azulay, der studerer medicin på 5. semester.

Han skal til en skriftlig eksamen i immunologi og mikrobiologi 5. januar, og da det er en eksamen uden hjælpemidler, skal han altså være fysisk til stede.

Det er han og 582 andre medicinstuderende så utilfredse med, at de har valgt at sende en fælles klage til Aarhus Universitet.

‘Vi mener ikke, at AU har fulgt ministeriets anbefalinger, da det ER praktisk muligt at omlægge størstedelen af alle eksamener, også på medicinstudiet, da dette har været praksis de foregående semestre, hvor den praktiske afvikling er blevet demonstreret. AU Health’s fortolkning er yderst kritisabelt,’ skriver de studerende blandt andet.

Jonathan Azulay har før haft gode erfaringer med omlagte eksamener, så han undrer sig over, at universitet ikke har valgt at gøre det igen.

»Vi har jo efterhånden en del corona-erfaring. Jeg har både været til en mundtlig eksamen online og en skriftlig, hvor vi fik mindre tid end normalt, men til gengæld måtte bruge hjælpemidler. Andre har været til multiple choice-eksamener, hvor der så bare var så mange spørgsmål, at man alligevel ikke ville kunne nå at bruge hjælpemidler. Så der er altså mange gode alternativer,« siger Jonathan Azulay.

Prodekan på Health, Lise Wogensen Bach, understreger, at Aarhus Universitet følger ministeriets retningslinjer på området, selvom nogle eksamener bliver afholdt fysisk.

»Vi har besluttet, at alle eksamener, hvor man ikke må bruge hjælpemidler, fortsat foregår fysisk. Men vi har selvfølgelig et skærpet fokus på afstandskrav, mundbind, coronapas og afspritning, så rammerne er så trygge som mulige,« siger hun.

Men ifølge de medicinstuderendes klage er forholdsreglerne altså ikke nok til at gøre de studerende trygge. Særligt hvis der er nogen, der er gravide eller i risikogruppen.

»Sæt ikke de studerende i det voldsomt svære etiske dilemma, at skulle vælge mellem deres uddannelse eller egen og andres sikkerhed og forpligtelse til at bidrage med at nedbringe smitten i samfundet,« skriver de studerende i klagen.