44 patienter med kunstigt hofteled har fået en infektion under deres hofteoperationer foretaget på Ortopædkirugisk Afdeling O på Odense Universitetshospital.

Det øgede antal infektion kan 'muligvis' føres tilbage til, at operationerne er foretaget af en kirurg med kronisk hudlidelse.

Det oplyser Odense Universitetshospital i en pressemeddelelse.

Pressemeddelelsen åbner for endnu et perspektiv.

For under Odense Universitetshospitals gennemgang af sagen og journalerne har de konstateret, at fem af de pågældende patienter ikke lever længere. Da B.T. kontakter hospitalet, oplyses det, at de har skrevet forkert i pressemeddelelsen. Det er faktisk seks patienter, der ikke længere lever.

»Vi kan ikke endegyldigt sige, at lægens hudlidelse er skyld i infektionerne, men der er en risiko, og den risiko kan vi ikke sidde overhørig,« siger den ledende overlæge på afdeling O, Lonnie Froberg, i pressemeddelelsen og fortsætter.

»Derfor har vi taget beslutningen om at flytte kirurgen til andre opgaver.«

Er du en af de 44 smittede eller pårørende til en af patienterne, så vil vi meget gerne høre fra dig.  Send os en mail på: 1929@bt.dk.

Hospitalet fortæller i pressemeddelelsen, at det ikke har været 'åbenlyst', at der var et øget antal patienter, der havde fået en infektion på afdeling O. Det var først, da man sammenholdt genindlæggelser med andre data, at det viste sig, at det var en øget forekomst af infektioner, der kunne have en relation til den pågældende læge på afdeling O.

Odense Universitetshospital fremhæver lægen som en nøglemedarbejder.

»Kirurgen er en af vores dygtigste og mest erfarne kirurger. Det betyder, at han har opereret de mest syge patienter med de mest komplicerede indgreb, som også i forvejen har den højeste infektionsrisiko. Infektionerne har vist sig på forskellige tidspunkter i forløbene, og operationerne er foretaget såvel i Odense som i Svendborg, De faktorer har gjort det svært at opdage den øgede infektionshyppighed,« siger Lonnie Froberg i pressemeddelelsen.

De 44 berørte patienter er fundet i en gennemgang af 778 journaler, hvor den pågældende kirurg har været direkte involveret i perioden fra januar 2016 til juli 2019.

Nu vil Odense Universitetshospital vurdere, om der er grund til at ændre de nuværende procedurer for at minimere risikoen for infektioner.

»44 patienter med en infektion er 44 for mange, og jeg skal være den første til at beklage over for de patienter, der har været udsat for dette. Vi er i en proces, hvor vi hele tiden arbejder på at forbedre patientsikkerheden og tager læring af alle de hændelser, der sker,« siger lægelig direktør Kim Brixen i pressemeddelelsen.

De 44 patienter, der har haft en infektion, som kan have haft betydning for deres sygdomsforløb, er blevet kontaktet af en læge og har også pr. brev fået vejledning i, hvordan de kan klage og søge erstatning, fortælles det.

Patienterstatningen og Styrelsen for Patientsikkerhed er blevet orienteret om sagen.

B.T. har været i kontakt med Patienterstatningen, som oplyser, at de foreløbigt har fået de første 10 sager vedrørende sagen på OUH.

'Efterhånden som vi får sagerne ind, går vi i gang med at kortlægge de enkelte forløb, som patienterne har været igennem, og sammen med vores lægekonsulenter undersøger vi i første omgang, om patienterne er blevet inficeret i forbindelse med operationen. Det er ikke en betingelse, at der er sket fejl på afdelingen for, at patienterne kan få erstatning,' skriver vicedirektør Martin Erichsen i et mailsvar.

Han oplyser, at Patienterstatningen udelukkende vurderer om patienterne har fået en infektion, og om deres behandlingsforløb derved er blevet forlænget i et omfang, så de kan få godtgørelse for svie og smerte.

'Har patienterne varige følger af infektionen, kan vi også give erstatning,' skriver Martin Erichsen.