Lyt til artiklen

Vil du lytte til artiklen?

Køb et Digital Plus-abonnement og lyt med det samme.

Vil du lytte til artiklen?

Køb et Digital Plus-abonnement og lyt med det samme.

Dyb, dyb bekymring!

Så kort kan indholdet af et 40 sider langt høringssvar fra administrativt personale i Odense Kommune koges ned.

I forbindelse med, at kommunen allerede i år skal effektivisere for ti millioner kroner på det administrative område – og mere i årene, der kommer – har forslagene til, hvordan effektiviseringerne føres ud i livet, været i høring blandt de ansatte.

Og høringssvarene vidner om, at det ikke just har været rar læsning.

»Det slider på arbejdsmiljøet, når der gang på gang sker organisationstilpasninger,« lyder det blandt andet i høringssvaret fra hovedudvalget i kommunen.

Og de enkelte udvalg følger op med lignende svar.

»Vi er meget bekymrede!« lyder det eksempelvis fra Ældre- og Handicapforvaltningen.

Lillian Thorenfeldt har sendt høringssvaret på vegne af de berørte medarbejdere i Ældre- og Handicapforvaltningen. Hun forklarer deres bekymring med, at det bliver mere end svært at generere den besparelse, der er lagt op til, fordi den kommer oven i en række andre besparelser.

»Man kan ikke plukke håret af en skaldet,« siger Lillian Thorenfeldt, der er næstformand i forvaltningsudvalget i Ældre- og Handicapforvaltningen i Odense Kommune.

»Opgaverne forsvinder ikke, men de risikerer at forsvinde ud i driften. Og så risikerer vi, at det er de varme hænder, der betaler prisen.«

I By- og Kulturforvaltningen sætter medarbejderne disse ord på bekymringen:

»Vi kan være stærkt bekymrede for, at det bliver svært at bevare det nuværende serviceniveau over for det politiske udvalg, forvaltningens ledelse, kollegaer – og ikke mindst over for borgere og virksomheder,« skriver medarbejderne i By- og Kulturforvaltningen og fortsætter:

»Kort sagt: Vi er bekymrede for, hvordan vi skal opretholde en sikker drift, da det ud fra ovenstående er tvivlsomt, hvorvidt vi i dag har en sikker drift.«

Hos de administrativt ansatte i Børn- og Ungeforvaltningen og i Borgmesterforvaltningen går frygten blandt andet på medarbejdernes trivsel.

»Tre organisationsændringer er meget inden for tre år. Store forandringer påvirker trivslen,« står der i svaret fra Borgmesterforvaltningen.

»Frygten for øget arbejdspres, mistrivsel og arbejdsrelateret stress er så absolut til stede,« lyder det fra Børn- og Ungeforvaltningen.

Og høringssvarene gør indtryk blandt nogle af de politikere, der i sidste ende skal træffe beslutningen om, hvordan effektiviseringerne skal føres ud i livet.

»Det gør indtryk med den store mængde af høringssvar,« lyder det fra Peter Rahbæk Juel (S), borgmester i Odense og fortsætter.

»Vi har truffet beslutningen (om effektiviseringer på det administrative område, red.) med åbne øjne. Men det ændrer ikke på, at for de medarbejdergrupper, der er berørt, skaber det en usikkerhed,« siger han.

Også Christoffer Lilleholt (V), der er beskæftigelses- og socialrådmand, har læst ned i svarene fra medarbejderne.

»Det er høringssvar, der er voldsommere og hårdere end det, vi tidligere har set,« lyder det.

Han bliver bakket op af Søren Windell (K), der er rådmand i By- og Kulturforvaltningen.

»Det er lange og meget uddybende svar fra medarbejderne. Dem skal vi tage seriøst,« siger Søren Windell.

Kravet om effektiviseringer på det administrative områder er en del af budgetforliget for 2022.

»Vi er med i et forlig, hvor vi skal finde pengene, men ikke for enhver pris. Vi skal overveje de ting, vi tager op af værktøjskassen,« siger Christoffer Lilleholt.

»Nogle gange skal vi have mod til at luge lidt ud, for det frigør nogle penge til eksempelvis den demografiske udfordring med flere ældre, unge, kulturen, idrætten og meget andet, som en kommune har ansvar for,« lyder det fra Søren Windell.

»Vi har nu engang taget den beslutning, at vi vil priotere fra administration til velfærd,« siger borgmester Peter Rahbæk Juel.

Er det så sidste omgang med effektiviseringer, besparelser og tilpasninger på det administrative område?

»Jeg tror ikke, at man kan garantere noget. Vi har tidligere omprioriteret fra administration til velfærd, det er klart, at det er ikke noget, vi kan gøre hvert år,« siger han.

Sagen blev behandlet på et økonomiudvalgsmøde torsdag. I slutningen af april skal den behandles i byrådet.

Andre læser også