De omkring 150 bagagemedarbejdere i Københavns Lufthavn fra 3F, der tre gange i september har strejket, straffes nu på pengepungen.

Men selvom de er blevet pålagt at betale bod for den ulovlige arbejdsnedlæggelse, er der ingen garanti for, at en ny strejke ikke kan opstå.

»Vi kan ikke gardere os mod, at nogen begår overenskomststridige handlinger, men vi gør, hvad vi kan for at fortælle, at det er en rigtig dårlig ide, for arbejdet skal altså i gang.«

Det siger formand for 3F Kastrup Henrik Bay-Clausen.

Han måtte onsdag i Arbejdsretten, fordi de lufthavnsansatte med 3F-medlemskab klokken 13.20 nedlagde arbejdet i godt to timer.

Det skyldes utilfredsheden med en kollega, der er medlem af en anden fagforening.

Henrik Bay-Clausen fortæller, at Arbejdsretten fandt arbejdsnedlæggelsen overenskomststridig, og at der er skærpet bod i udsigt til de strejkende, hvis det gentager sig.

Som tingene står bliver bagagemedarbejderne hver især nu trukket i løn for de strejkende timer. Med tilbagevirkende kraft skal de desuden betale 50 kroner i bod pr. strejket time.

Det beløb stiger til 80 kroner pr. time, hvis det gentager sig.

Men selvom de tre strejker i september påvirker SAS og ikke mindst flyselskabets kunder – omkring 8.000 blev påvirket af de to strejker i den forgangne uge – så erkender Henrik Bay-Clausen, at der ikke er nogen garanti for, at tingene ikke vil gentage sig.

»Vores instrument er at pålægge folk til at følge det, som Arbejdsretten har sagt. Og så kan vi opfordre til at bruge den sunde fornuft,« siger han.

Konflikten i lufthavnen begyndte i juli, da en vikar med medlemskab af Ingeniørforeningen, IDA, blev konfronteret af to kolleger. De mente, at vedkommende skulle melde sig ind i 3F.

Det nægtede vikaren dog til trods for, at en lydfil, som Berlingske er i besiddelse af, dokumenterer, hvordan vikaren blev mødt af truende adfærd.

»Har du aldrig hørt om jungleloven. Den lever herude. Det vil sige, at der kun er én fagforening, som vi er medlem af herude. Vi er alle sammen medlem af den samme forening,« lød det fra medlemmet af 3F, der siden er blevet frataget sine tillidshverv.

Formand for 3F Per Christensen tager onsdag afstand fra brug af trusler.

'Det er absolut ikke i orden at udsætte kolleger for trusler, som det desværre er sket. Det siger sig selv, at lovgivningen skal respekteres,' skriver Per Christensen på Twitter.

SAS oplyser onsdag til Berlingske, at vikaren, der er centrum for balladen i lufthavnen, blev sendt hjem, da kollegerne valgte at nedlægge arbejdet. Han kommer dog på arbejde igen, lyder det.

»Det her er blevet en sag, som SAS ikke kan løse. Det er en principiel sag og en ulovlig strejke, og vi står bag vores medarbejderes ret til frit at vælge fagforening. Det vil vi altid stå fast på,« siger kommunikationsdirektør i SAS Karin Nyman.

Onsdag måtte Københavns Lufthavn skrive til rejsende på lufthavnens hjemmeside, at der kunne 'forekomme moderate forsinkelser hos de flyselskaber, der får håndteret bagage af SGH (SAS Ground Handling,red.) på grund af arbejdsnedlæggelsen.