»Kommunen har fuldstændig taget kontrollen over mit liv og sat mit liv på hold.«

Sådan siger 16-årige Emma Emtkjær, der de seneste to år ikke har været i skole.

Emma Emtkjær er diagnosticeret med blandt andet autisme og angst, og efter flere panik- og angst-anfald måtte hun for to år siden stoppe på sin daværende skole. Siden er det ikke lykkedes Hillerød Kommune at finde et egnet skoletilbud. Det skriver Frederiksborg Amts Avis.

Emma Emtkjær er ikke det eneste barn i Hillerød, som ikke kommer i skole. Omkring 30 familier med børn med handicap eller psykiske diagnoser er nu gået sammen, fordi de mener, at Hillerød Kommune svigter deres børn.

Ifølge både ADHD-foreningen og Landsforeningen Autisme er det et stort problem, at børn med psykiske diagnoser ikke går i skole.

»Vores egne undersøgelser viser, at hvert tredje barn med autisme ikke kommer i skole. Vi oplever desværre en del kommuner, hvor det opleves, som om kommunen bare bliver et problem mindre, når barnet bliver hjemme. Det er mere reglen end undtagelsen, at barnet får lov at gå hjemme i månedsvis,« siger Heidi Thamestrup, formand for Landsforeningen Autisme.

Ifølge formanden for Børn, familie og ungeudvalget i Hillerød, Peter Frederiksen (V), er kommunens forvaltning i dialog med familierne.

»Jeg ved, at der pågår en dialog mellem forvaltningen og familierne om de tilbud, der kan stilles til rådighed,« siger Peter Frederiksen.