Prins Joachim går sine egne veje. Han er ikke med til familietræf og tager mindst del i de royale forpligtelser

I dag stiller dronning Margrethe, prins Henrik, kronprins Frederik, kronprinsesse Mary og deres fire børn op til den traditionsrige sommerfotografering på Gråsten Slot. Imens glimrer prins Joachim ved sit fravær. For andet år i træk.

I stedet holder han og prinsesse Marie samt deres børn ferie i udlandet. Det oplyser kongehusets kommunikationsafdeling til BT.

Familien har heller ikke set meget til Joachim og hans hustru, når de royale forpligtelser er blevet fordelt i årets første halve år. Således har prins Joachim blot haft 30 officielle arrangementer i sin kalender – svarende til ét om ugen. Det viser en opgørelse, som BT har lavet over kongehusets officielle kalender, der ligger tilgængeligt på nettet.

Dronningens fødselsdag

Opgaverne varierer i længde – nogle varer få timer, andre strækker sig over flere dage. I kalenderen optræder også arrangementer af mere privat karakter som eksempelvis Dronningens fødselsdag, som også det er medregnet i det samlede tal.

30 officielle pligter er i øvrigt samme antal som prins Joachims 82-årige far, prins Henrik, der som bekendt besluttede sig for at gå på pension ved årsskiftet.

Da prins Joachim for to år siden bekendtgjorde, at han var færdig som landmandsprins og i stedet rykkede familien til hovedstaden, blev det ellers betonet, at det var vanskeligt for prinsen og hans prinsesse at forene livet på landet med deres øvrige officielle opgaver og protektioner.

Men der er imidlertid intet, der tyder på, at den 47-årige prins bruger den tid, han ikke længere tilbringer i marken, på sine i alt 42 protektioner og æreshverv.

’Kongehuset har et problem’

Og det er et problem, mener Sebastian Olden-Jørgensen, der er lektor på Københavns Universitet og forfatter til en bog om kongehuset.

»Jeg synes, det understreger, at kongehuset har et problem i, hvordan de skal retfærdiggøre prins Joachims stilling over for offentligheden. Han har en svær rolle, fordi han jo under ingen omstændigheder må stjæle lyset fra kronprinsparret, så det kan være svært at se, hvilke opgaver man skal sætte ham til. Det har simpelthen været svært for dem at finde meningsfuld beskæftigelse til ham,« vurderer han.

Historiker og kongehusekspert Lars Hovbakke Sørensen forsvarer dog prins Joachims tilsyneladende lille arbejdsbyrde.

»Det er svært at vide, hvor meget forberedelse der er i de enkelte opgaver. Nogle er der måske ingen forberedelse i, mens andre tager lang tid. Det er klart, at prins Joachim aldrig vil have så mange opgaver som kronprinsparret, fordi han er mindre centralt placeret,« understreger han.

Pjækker fra familieferie

Trods den mindre væsentlige rolle er det alligevel uheldigt, at prins Joachim og hans familie for andet år i træk ser stort på familietraditionen på Gråsten, der blev indstiftet af dronning Ingrid.

»Da de flyttede fra Schackenborg, gav de udtryk for, at de gerne ville være ved med at have en tilknytning til Sønderjylland, så det er klart, at det ville se godt ud, hvis de var med. Det ville være et positivt signal at sende, at man ikke kun er interesseret i København i kølvandet på den diskussion,« mener han.

Kronprinsparret har ikke misset en familiefotografering siden 2008, men det understreger ifølge Sebastian Olden-Jørgensen blot, at der er forskel på de to brødre og deres roller.

»Joachim kan tillade sig at tage lidt lettere på det hele, fordi han ikke er tronarving. Det er aldrig ham, der er i centrum, han er en reserve,« konstaterer han.

I november så det ellers ud til, at prins Joachim havde fået et job, der kunne give ham dét, Olden-Jørgensen betegner som en ’meningsfuld beskæftigelse’.

Dengang meddelte hoffet nemlig, at prinsen, der er soldat og reserveofficer, tiltrådte som særlig sagkyndig i forsvaret, hvor han 20 timer om ugen skulle hjælpe med at implementere ’Det nye system’, der indebærer, at frivillige fra hjemmeværnet og soldater fra reserven skal anvendes mere aktivt i forsvaret.

Jobbet er oplagt

Arbejdet, som i øvrigt er ulønnet, skulle ifølge en pressemeddelelse fra kongehuset tilrettelægges omkring Joachims øvrige forpligtelser.

Men i sidste måned skrev netmediet Journalista, at den reelle arbejdstid nærmere beløb sig til 20 timer i alt – eller faktisk blot 16 timer for to tjenesterejser til Jylland for at være helt præcis.

Men det tal er helt forkert, lyder den kontante udmelding fra kongehuset.

»Vi kan i den grad afvise, at prins Joachim udelukkende har brugt 16 timer på sin stilling i forsvaret igennem de sidste seks måneder. Prinsen varetager sin stilling fuldstændigt, som det blev aftalt med forsvaret ved tiltrædelsen og med de arbejdsopgaver som dengang blev aftalt,« oplyser kongehusets kommunikationsafdeling til BT.

Både Sebastian Olden-Jørgensen og Lars Hovbakke Sørensen er enige i, at jobbet er oplagt til prins Joachims interesser og kompetencer.

»Det er helt rigtigt tænkt, fordi det knytter an til kongehusets militære tilsnit og dets upolitiske rolle i forhold til frivilligt arbejde. Det ser bare ikke ud til at være lykkedes,« lyder det fra Olden-Jørgensen.

Forsvarschef, general Peter Bartram beskrev ved tiltrædelsen i november, hvordan prins Joachims erfaring og indsigt »samlet kan nyttiggøres til brobygning mellem forsvaret og hjemmeværnet på den ene side og de mange civile virksomheder og offentlige myndigheder på den anden side«.

Bestyrelsesposter

Udover sine officielle opgaver og jobbet i forsvaret fungerer prins Joachim desuden som rigsforstander ved enkelte lejligheder, når både Dronningen og kronprins Frederik er bortrejst på samme tid. Derudover sidder han i bestyrelsen hos Løvenholm Fonden og De 5 Gaa-rde. Sidstnævnte er han også stadig medejer af. Det samme gælder Schackenborg Slotskro.