Populært siger man, at Kongen er Folkekirkens overhoved.

Derfor kan det godt bekymre sognepræst Sørine Gotfredsen, at det med tronskiftet bliver den skæbnetroende kronprins Frederik fremfor den kristeligt engagerede dronning Margrethe, der kommer i spids for vores trosamfund.

»Folkekirken står og falder ikke med, at regenten er troende, men hvis han ikke er det og ikke engagerer sig i kirken, så mister vi jo en meget stærk repræsentant for folkekirkens nødvendighed og kristendommens betydning, og det ville jeg være virkelig ked af,« siger Sørine Gotfredsen til B.T.

Den bekymring deler tidligere domprovst i København og nuværende sognepræst i Stenløse, Anders Borre Gadegaard, dog langt fra.

Forfatter og sognepræst i Valby, Sørine Gotfredsen, er ikke enig med tidligere domprovst i København og nuværende sognepræst i Stenløse, Anders Borre Gadegaard, i, hvorvidt det er en udpræget god ting, at Kronprins Frederik er 'kulturkristen'. Fotos: Ritzau Scanpix
Forfatter og sognepræst i Valby, Sørine Gotfredsen, er ikke enig med tidligere domprovst i København og nuværende sognepræst i Stenløse, Anders Borre Gadegaard, i, hvorvidt det er en udpræget god ting, at Kronprins Frederik er 'kulturkristen'. Fotos: Ritzau Scanpix
Vis mere

Tværtimod mener Anders Borre Gadegaard, at det kan være til kronprins Frederiks fordel, at hans udtalte tro minder mere om det »mere flydende tros- og gudsbegreb«, som vinder frem i befolkningen i dag.

»Jeg ser det sådan set som et naturligt led i generationsskiftet, for Kronprinsen repræsenterer en tendens i sin egen generation og måske yngre endnu, hvor man i udpræget grad har et ganske positivt forhold til folkekirken, hvor man bestemt finder den bevaringsværdig og identificerer sig med den og mener, den står for en lang række grundlæggende værdier, som man ikke sætter over styr, selvom man ikke har så indgående et kendskab, som især Dronningen selvfølgelig har,« lyder det fra den tidligere domprovst.

»Det er ikke et ringere, men måske et mindre reflekteret forhold.«

I Grundloven står kun nedfældet, at regenten skal være medlem af folkekirken. 

Derfor lægger der heller intet til hinder for, at kronprins Frederik dropper sin mors stærke forbindelse til det religiøse, når han selv kommer til magten, forklarer kongehusekspert og hofhistoriker Sebastian Olden-Jørgensen.

»Embedet som kongelig har ikke nogen særlig stor direkte rolle i folkekirken, Dronningen har ikke magt over den, hun agerer bare gummistempel ved at godkende ting som bibeloversættelser,« forklarer Sebastian Olden-Jørgensen.

»Derimod er der den personlige, kulturelle, traditionelle rolle. Der har Dronningen jo på mange måder givet udtryk for et personligt religiøst engagement og givet udtryk for en konkret forbindelse mellem Kongehuset og kirken,« fortsætter kongehuseksperten.

»Kronprins Frederiks kirkelige engagement derimod synes indtil videre at ligge på pligtskyldigt minimum. Han er dukket op, når han har skullet og ikke sagt ret meget, og i det, han har sagt, har han haft en vis distance til det religiøse.«

Kronprins Frederik og kronprinsesse Mary har deltaget i flere gudstjenester, her i Holmens Kirke i anledningen af Flagdagen for Danmarks udsendte, 5. september 2019.
Kronprins Frederik og kronprinsesse Mary har deltaget i flere gudstjenester, her i Holmens Kirke i anledningen af Flagdagen for Danmarks udsendte, 5. september 2019. Foto: Niels Christian Vilmann/Ritzau Scanpix
Vis mere

Netop derfor kan Sørine Gotfredsen være bekymret for, hvordan Kronprins Frederik vil efterfølge sin mor Dronning Margrethe som folkekirkens overhoved.

»Man kan have den bekymring, at der simpelthen bliver en mindre grad af inspiration fra regent og nedad. Det, vi har overhoveder og lederskikkelser til, det er i høj grad i mine øjne at have en personlighed på en post, der kan inspirere andre til gøre sig samme tanker om det her liv,« lyder det fra Sørine Godtfredsen.

Hun vurderer, at mange mennesker vil opleve det som et savn, hvis ikke Kronprinsen fortsætter Dronningens engagement og viden om det kirkelige.

Særlig begivenhed afslører Kronprinsens fremtidige engagement
Sørine Gotfredsen vil dog lade tvivlen komme den kommende konge til gode og »lade ham falde til ro i rollen som konge og se, hvad han egentligt har tænkt sig.«

Hendes sognepræstkollega Anders Borre Gadegaard har derimod mødt Kronprinsen i flere kirkelige sammenhænge og forsikrer om, at Kronprinsen ikke er helt afskåret fra religiøsitet.

»Jeg har selv oplevet ham udtrykke sin glæde ved komme i kirke og kunne bruge den ved særlige lejligheder. Jeg har altid kunne mærke på ham, at det betyder meget for ham, så jeg vil faktisk sige, at han er en ret tydelig eksponent for sin egen generation og tid,« lyder det fra Anders Borre Gadegaard.

»Det er dybt imponerende, så alvorligt Dronningen har taget teologien og den kirkelige troslære – og jeg tror også, at Frederik vil gøre en indsats for at dygtiggøre sig indenfor den, selvom han ikke har en meget stærk og klart udfoldet tro,« lyder det fra den tidligere domprovst.

Stærkt religiøse og engagerede Dronning Margrethe er overhovedet for Folkekirken, indtil hun videregiver tronen og titlen til Kronprins Frederik, der har proklameret at tro på skæbnen.
Stærkt religiøse og engagerede Dronning Margrethe er overhovedet for Folkekirken, indtil hun videregiver tronen og titlen til Kronprins Frederik, der har proklameret at tro på skæbnen. Foto: Ida Marie Odgaard/Ritzau Scanpix
Vis mere

For Sebastian Olden-Jørgensen at se er der også særligt en begivenhed i forbindelse med tronskiftet, som peger på, at kronprins Frederik ikke vil glemme folkekirken, når han bliver konge.

Heller ikke selvom, kronprins Frederik nok vil være overhoved på lavere blus, end Dronningen har været det.

»Vi har fået at vide, at der er gudstjeneste i Aarhus, hvor alle biskopper og kongehuset er til stede. Det bliver den religiøst kirkelige markering af tronskiftet, som er blevet til på hoffets foranledning,« understreger Sebastian Olden-Jørgensen.

»Der bliver det spændende at se, hvad han gør. Går han eksempelvis til alters? Det ville pege på et personligt engagement i forlængelse af sin mor Dronningens,« vurderer kongehuseksperten til slut.

Hør seneste afsnit af B.T.s royale podcast 'Kongehuset bag kulissen herunder'.