Det danske kongehus brugte sidste år flere penge, end der kom ind fra staten. Det viser regnskabet for kongehuset, der netop er offentliggjort.

På trods af at der med 83,2 millioner kroner kom små to millioner kroner mere ind i 2017 end i 2016, så endte året med et underskud på 2,8 millioner kroner. Underskuddet er dækker af egenkapitalen.

Specielt en stigning i personaleomkostningerne på små syv millioner kroner til 57 millioner kroner bragte resultatet i minus.

- Udgifter til løn og pensioner steg i 2017 blandt andet som følge af ansættelse af sundhedsfagligt personale til betjening og støtte for prins Henrik, skriver kongehuset.

Prins Henrik afgik ved døden den 13. februar efter længere tids sygdom. Han blev bisat fra Christiansborg Slotskirke den 20. februar.

Personale er klart den største post i kongehusets regnskab og stod for 66 procent af de fælles omkostninger.

Ud over til personalet har der været udgifter til vedligeholdelse og nybyg i de kongelige ejendomme.

- Inden for det bygningsmæssige område har civillisten ud over mindre vedligeholdsarbejder blandt andet afholdt udgifter til indretning af en officiel gæsteafdeling i Christian VIII's Palæ, der blev taget i brug ved det belgiske statsbesøg i foråret 2017, skriver kongehuset.

Også vognparken er blevet vedligeholdt, så kongehusets forskellige biler kan være i god stand.

- Den samlede vognpark var ved udgangen af 2017 på 26 køretøjer samt en traktor til ridebaneanlægget ved Christiansborg Slot og et renholdningskøretøj til indvendig brug i Den Kgl. Stald.

- Regentparret har benyttet to biler i det daglige, og til ceremoniel kørsel anvendes en Rolls-Royce fra 1958, Store Krone og en mere end 25 år gammel Daimler limousine, Krone 1.

- Endvidere kan en ældre, åben vogn, Krone 3, benyttes om sommeren, skriver kongehuset.

/ritzau/

Læs hele regnskabet her.