Lyt til artiklen

Christian af Rosenborg døde efter længere tids sygdom i går aftes på Gentofte Hospital, oplyser Kongehuset. Greven, der var Dronningens fætter og barnebarn af kong Christian X, blev 70 år.

For fire år siden blev Grev Christian ramt af kræft i halsen. En sygdom, der oftest rammer mænd, og som typisk relaterer sig til alkohol og tobak.

GRev Christrian

Grev Christian og Grevinde Anne Dorthe fik tre døtre, komtesserne Josephine og Camilla, der er tvillinger, samt komtesse Feodora, og syv børnebørn.

Sagde farvel til arveretten

Grev Christian var orlogskaptajn og ridder af Elefantordenen. Hans fulde navn var Christian Frederik Franz Knud Harald Carl Oluf Gustav Georg Erik, Greve af Rosenborg. Han var født »Prins til Danmark« på Sorgenfri Slot, hvor han havde adresse og hvor også hans far, Arveprins Knud, blev født, og han var døbt på Amalienborg i Christian VIIs Palæ.

Ved dåben blev den døbefont af forgyldt sølv benyttet, som til daglig står udstillet i Riddersalen på Rosenborg Slot. I bunden er et relief, der forestiller Jesu dåb. Fonten benyttes ved alle kongelige børns dåb i Danmark.

Da han i 1971 blev gift med Anne Dorthe (født Maltoft-Nielsen) sagde han samtidig farvel til arveretten til den danske trone. Prinsen blev Greve af Rosenborg.

GRev Christrian

Han var i 1. rangklasse og skulle tituleres »Hans Excellence«. Kongehusets biler kører som bekendt med såkaldt krone-nummerplader. Grev Christian benyttede Krone 28 og Krone 29.

Han var student fra Forsvarets Gymnasium og har bl.a. været chef for minestrygeren »Omøsund« og tjenestegørende på et fiskeriinspektionsskib ved Grønland.

For ti år siden forlod han skrivebordet på Søværnets Taktik-og Våbenskole på Holmen og gik på pension.

Den rosportsinteresserede greve bevarede sin tilknytning til Grønland som protektor for Søndre Strømfjord Roklub og var desuden protektor for bl.a. Roklubben Skjold, Hjemmeværnets Musikkorps og Tambourkorps København, Hjemmeværnets Pro Patria-fond og sømandsinstitutionen Bombebøssen.

GRev Christrian

Som aktiv og medlevende borger i Kgs. Lyngby var han medlem af Marineforeningen og protektor for byens turistforening. Hverv, han udførte med omhu og entusiasme.

Foruden Elefantordenen var Grev Christian af Rosenborg bl.a. tildelt Kong Frederik IXs mindemedalje og hæderstegnet for god tjeneste ved søetaten.