Prinsesse Alexandras tidligere lærere har hjulpet Frederiks kæreste.

Frederiks kæreste taler nu så perfekt dansk, at hun ved pressemødet på Amalienborg 8. oktober på klingende dansk vil besvare spørgsmål fra pressen.

»Kronprinsen taler udelukkende dansk med Mary. Vi arbejder hårdt med det danske. Det er utrolig vigtigt. Vi taler dansk, så meget vi overhovedet kan, og hun kan. Accent kan ikke undgås, men det arbejdes der også med. Der er mange, der taler flot dansk med lidt accent,« siger hofchef Per Thornit.

Om Marys danskfærdigheder siger han yderligere:

»På konversationsniveau taler Mary ganske glimrende. Man kan sagtens føre en god samtale med hende. Men hvordan det vil være i en stresset situation, ved jeg ikke. Men vi vil forsøge, at gennemføre pressemødet på dansk. Det er det sprog, der skal bruges mest muligt. Men det kommer selvfølgelig an på, hvor stressende det bliver,« understreger Frederiks hofchef Per Thornit.

Er det sådan, at man kan stille spørgsmål til Mary på dansk?

»Ja. Hun taler nydeligt,« siger hofchefen, og fortæller, at der i den sidste måned er arbejdet hårdt på at polere Marys dansk. Det er sket med hjælp af de to lærere, Bodil Jeppesen fra Studieskolen og Grethe Maribo, som i sin tid også hjalp prinsesse Alexandra. Begge har været privatlærere for Mary. Det er den sidste afpudsning, de to lærere har stået for. I forvejen har Mary også af venner og på sit tidligere job lært noget dansk.

»Viljen er der. Hvis man gør sig umage og gerne vil det, så kommer man jo også et langt stykke. Men man kan ikke forlange det perfekte i løbet af kort tid,« siger hofchefen om Marys danskkundskaber.

Alexandra har ikke personligt været involveret i Marys dansk-undervisning. Men de kender hinanden rigtig godt og har mange gange mødtes socialt.