Når børnene vender tilbage til skolen efter sommerferien, kommer prins Christian ikke til at sætte sine ben på Herlufsholm.

Det oplyser Kongehuset.

Prinsesse Isabella starter heller ikke i 9. klasse på skolen som følge af den omfattende kritik, fremgår det af Kongehusets hjemmeside.

'Som vi tidligere har meldt ud, er vi dybt rystede over de beretninger, der er kommet frem om Herlufsholm den seneste tid. Vi har også gjort det klart, at vi som forældre til et barn på skolen forventer, at skolen gør det, der skal til, for at rette op på de uacceptable forhold.'

Herlufsholm udgav selv rapporten fra Styrelsen for Undervisning og Kvalitet lørdag. I rapporten får Herlufsholm en sønderlemmende kritik.

Det er den kritik, der har udgjort den sidste dråbe, der har fået det royale bæger til at flyde over.

Indtil nu har kronprinsparret ellers holdt fast i prins Christians skolegang, da han har givet udtryk for, at han er glad for at gå på Herlufsholm. Også selvom der har været et stort pres på kronprinsparret.

'Spørgsmålet om vores søn Christians og vores datter Isabellas skolevalg har fyldt meget for os, og den ulykkelige sag har bragt mange og stærke holdninger i spil i offentligheden. Det er helt forståeligt, når det handler om børn og unges trivsel.'

'Samtidig har det været vigtigt for os at stå ved vores grundtanke om, at store beslutninger skal træffes på et oplyst grundlag. Det grundlag har vi nu.'

Der er indtil videre ingen melding om, hvor de royale børn skal have deres fremtidige skolegang.

'Vi vil i løbet af sommeren sammen med vores børn tage en beslutning om deres fremtidige skolevalg.

'Med tanke på de mange elever, der fortsætter på Herlufsholm, er det vores håb, at skolen nu får mere ro til at sikre de nødvendige ændringer og lykkes med at skabe en kultur, hvor alle kan trives og føle sig trygge.'