Til sommer får kongehuset en ny ceremonimester.

»Hendes Majestæt Dronningen har med virkning fra 1. juli 2021 udnævnt adjudantstabschef, oberst, kammerherre Lasse Harkjær til ceremonimester i Kongehuset,« meddeler kongehuset i en pressemeddelelse.

Lasse Harkjær indledte sin karriere i Forsvaret for 44 år siden ved Bornholms Værn og derefter i Den Kongelige Livgarde. Siden da har han ad flere omgange gjort tjeneste i Forsvarskommandoen og Forsvarsministeriet, ligesom han var den første danske chef for ISAF-missionen i Afghanistan, lyder det videre i pressemeddelelsen.

I 2005 blev Lasse Harkjær chef for Den Kongelige Livgarde, indtil han i 2013 overtog stillingen som chef for Hendes Majestæt Dronningens Adjudantstab, der er Kongehusets officielle bindeled til Forsvaret.

Når Lasse Harkjær kan få det fornemme job som ceremonimester i Kongehuset, er det, fordi stillingen blev ledig, da hans forgænger, Kim Kristensen, 1. april blev forfremmet til hofmarskal efter at have været ceremonimester siden 2012.

»Når man bliver spurgt af Dronningen, så bliver man spurgt én gang,« sagde Kim Kristensen i den forbindelse til B.T. om at blive Kongehusets øverste chef.

Og han kan forberede den kommende ceremonimester på, at man kommer overordentligt tæt på Dronningen, når man bestrider den stilling. Det gjorde han i hvert fald selv som ceremonimester såvel som adjudant for Dronningen.

»Det kunne være let at sige ja til, at jeg er venner med Dronningen. Men det er jeg ikke. Vi har en fantastisk relation, men jeg er ikke ven, fordi vi har den her professionelle relation, hvor Dronningen har dyb respekt for, at hendes nærmeste ansatte er på arbejde og er til rådighed altid,« sagde han for nylig og forklarede, at Dronningen altid skal være sikker på, at hun kan få en professionel rådgivning af ham.

»Men det betyder ikke, at vi ikke også skraldgriner og har det sjovt og er kede af det sammen. Alle de ting går vi også igennem.«

En ceremonimesters arbejdsopgaver er blandt andet planlægning og afvikling af hoffets festarrangementer, nytårskure, officielle besøg fra udenlandske statsoverhoveder, sommertogter, begravelser og lignende.