Prins Henrik har skadet sit eftermæle og sørget for, at vi vil huske ham, som ham, der var utilfreds, mener kongehusekspert.

Det er både bemærkelsesværdigt og usædvanligt, at prins Henrik har besluttet, at han ikke vil begraves i Roskilde ved siden af sin dronning. Og det er udtalelserne om, at dronningen ikke bifalder beslutningen også, mener kongehusekspert.

Gennem de seneste år har den danske befolkning flere gange fået en fornemmelse af, at noget ikke helt var, som det burde i det royale ægteskab. Torsdag gik kongehuset selv ud og bekræftede, at det er der.

Efter at ugebladet TÆT PÅ tidligere på ugen offentliggjorde historien om, at prins Henrik vil begraves i Frankrig, bekræftede hoffet over for BT, at prinsen ikke ønsker sit sidste hvilested i Roskilde, som ellers planlagt, men i stedet et andet sted i Danmark.

Over for BT udtalte hoffets kommunikationschef, Lene Balleby, at prinsen er utilfreds med den rolle og den titel, han er blevet tildelt i det danske monarki. Hans beslutning er - ifølge Balleby - den naturlige konsekvens af, at han ikke føler, at han er blevet behandlet ligeværdigt i forhold til sin ægtefælle. Kommunikationschefen indrømmer også, at det er 'en beslutning, som dronningen nok gerne havde været foruden.'

Og den udtalelse er næsten lige så bemærkelsesværdig som nyheden om prinsens beslutning, mener historiker og kongehusekspert, Jes Fabricius Møller fra Saxo-instituttet på Københavns Universitet.

»Det her er bemærkelsesværdigt. Der er tidligere blevet spekuleret i, at der var en konflikt, og det her er første gang, vi får bekræftet, at det er der. Vi må regne med, at Lene Balleby udtaler sig på dronningens vegne, når hun giver udtryk for, at Dronningen er imod. Og det tror jeg, vi skal opfatte som en mild underdrivelse,« siger han.

»Det er en meget stærk tilkendegivelse. Balleby er diskretionen selv på hoffets vegne og altid yderst forsigtig og fåmælt på grænsen til tavshed. Så set i det lys er det her et meget kraftigt ordvalg,« understreger historikeren.

»Nu har vi fået bekræftet, at der er en konflikt mellem dronningen og hendes mand om, hvordan den institution, de varetager, skal håndteres.«

I 2002 gav prins Henrik for første gang offentlig udtryk for, at han var utilfreds med, at han aldrig var blevet konge, og at han var nummer tre i den royale familie efter dronningen og kronprinsen. Det skete i et interview med daværende royale reporter på BT, Bodil Cath.

De senere år har prinsen flere gange vendt tilbage til det emne.

»Prinsen har tidligere givet udtryk for, at han var utilfreds med sin rolle, og det her er det hidtidige kraftigste udtryk for, at han ikke vil spille med på de vilkår, der bliver ham tilbudt. Selv om det udefra betragtet er meget svært at forstå, hvad det er, der er så uattraktivt ved hans vilkår. Vi ved ikke, hvordan tingene foregår indadtil, men ude fra set er det uforståeligt, at han ikke selv kan se, at det her er en sag, han vil få vanskeligt ved at få forståelse for,« siger Jes Fabricius Møller og fortsætter:

»Hvorfor er det her så magtpåliggende for ham. Hans reaktion er simpelthen uforståelig. Jeg forstår ikke, hvad det er, han vil. Jeg forstår ikke, hvordan han kan tro, at han kan opnå noget med det.«

Historikeren mener heller ikke, at prinsen vil hente forståelse hos den almindelige dansker for sit sidste ønske:

»De fleste vil tænke: 'Ta en tudekiks, Henri.' Selv meget systemloyale danskere vil tænke: 'Nej, nu holder du altså op.' Det er utroligt svært for os at forstå hans situation. Hvad er det, han troede, han ville få, da han giftede sig? Der må være nogle, der har forklaret ham det. Det var klart fra begyndelsen. Det burde ikke være en overraskelse for han.«

Men det er ikke bare prinsens omdømme lige nu og her, der lider skade af det her, mener Jes Fabricius Møller. Også hans eftermæle bliver præget, hvis prinsen holder fast ved sin beslutning om, ikke at blive begravet ved siden af sin kone.

»Han har sørget for, at det første, vi vil huske ham for var, at han var utilfreds. Og det gør det jo endnu mere uforståeligt, hvorfor han gør, som han gør.«

Kongehuseksperten mener dog ikke, at det vil få negativ betydning for dronningen.

»De fleste vil få sympati med dronningen og tænke, at det kan han ikke være bekendt.«

»Der er ingen tvivl om, at det her bestemt ikke er noget, der kommer kongehuset til pas. Det udstiller en konflikt. Men det er også en situation, der kalder på sympati for dronningen. Vi synes, det er synd for hende. Ærlig talt.«

Da rygterne om prinsens ønsker for sit sidste hvilested begyndte at rulle, troede de fleste, at han ville stedes til hvile på familiens gravsted i Frankrig. Pressemeddelelsen fra Kongehuset lader dog forstå, at prinsen vil begraves et andet sted i Danmark.

Jes Fabricius Møller har ikke noget bud på, hvor prinsen så skal begraves. Når det ikke bliver afsløret i udtalelsen fra hoffet, mener kongehuseksperten, at det er et tegn på, at dronningen og prinsen endnu ikke er blevet enige om den sag.

»Man må gå ud fra, at prinsen selv har en klar forestilling om, hvor han vil begraves, når han kommer med sådan en udmelding. Når det ikke bliver meldt ud, må man formode, at det stadig forhandles,« siger historikeren.

Andre læser også