Prins Joachim, der fylder 51 på søndag, er kun godt et år yngre end sin bror, kronprins Frederik, og de har da også gået i skole sammen. Men forskellen på deres roller er kæmpestor. Lige fra fødslen har Frederiks fremtid ligget fast: Han skal engang være konge af Danmark.

Nogen tilsvarende, forudbestemt fremtid har prins Joachim ikke. Men som søn af Danmarks regentpar og bror til den kommende konge kan han på den anden side heller ikke glide ind i en anonym hverdagstilværelse. Men han har altså selv måttet finde en offentlig rolle.

Også tidligere var det et problem at finde en passende rolle for yngre kongesønner. Nogle kunne finde på at modarbejde deres bror, kongen, blandt andet ved at tage fjender og kritikere af kongen under deres vinger og give dem et fristed ved deres eget hof.

Andre yngre kongebørn er blevet tildelt småfyrstendømmer, så de kunne leve standsmæssigt.

Grevinde Alexandra og prins Joachim sammen i forbindelse med prins Nikolais konfirmation.
Grevinde Alexandra og prins Joachim sammen i forbindelse med prins Nikolais konfirmation. Foto: Torkil Adsersen
Vis mere

Når Sønderjylland/Slesvig i sin tid blev et særskilt hertugdømme, var det blandt andet ud fra sådanne hensyn. Visse yngre kongesønner har kunnet få udenlandske troner: Christian IX's yngre søn Vilhelm blev i 1863 græsk konge under navnet Georg, og Frederik VIII's næstældste søn, Carl, blev i 1905 konge af Norge som Haakon 7. Selv om der i de senere år er opstået en hel del nye stater i Europa, synes nye monarkier og dynastier dog ikke længere at være tidens løsen.

I 1978 besluttede grev Schack til Schackenborg i Sønderjylland, at godset til sin tid skulle overdrages til prins Joachim, som da også sidenhen tog en landbrugsuddannelse. Hans stilling som godsejer i Sønderjylland kan måske ses som en moderne parallel til tidligere tiders yngre kongesønner, der fik Slesvig i forlening som hertuger.

I 2014 så han sig imidlertid nødsaget til at sælge godset og flytte fra Sønderjylland.

Han måtte derefter finde en ny rolle og kunne således sidste efterår ses som vært i en tv-serie om Danmarks historie. Men jævnsides med sit virke som landmand har han haft en militærkarriere, som han – så vidt det kan ses – i høj grad går op i. Det seneste år han sammen med sin hustru, prinsesse Marie, og parrets to børn, prins Henrik og prinsesse Athena, opholdt sig i Paris for et gennemgå en militær lederuddannelse dér.

Og ved at have en militærkarriere følger han en gammel familietradition, og det bliver nok også inden for forsvaret, at han finder sin fremtidige offentlige rolle.

En moderne kongefamilie er en familie, som alle kan identificere sig med og dele dens glæder og sorger. På ét punkt har prins Joachim her bidraget til at sikre, at kongehuset fortsat er i trit med tiden, nemlig ved skilsmissen fra prinsesse Alexandra i 2004.

Hvor trist dette var menneskeligt set, så delte parret og deres børn her skæbne med tusindvis af andre danskere.

De fik dog derved lejlighed til at vise, at de kunne håndtere en skilsmisse på civiliseret vis, ved at have delt forældremyndighed, sikre, at børnene bevarer kontakten til begge forældre og deres familier samt for Joachims vedkommende, at hans sønner af første ægteskab, prinserne Nikolai og Felix, også er en del af hans ny familie. Herved har prins nummer to været med til at sørge for, at kongehuset også på det punkt kan være et forbillede for mange moderne mennesker.

Historiker Michael Bregnsbo spår, at vi vil se prins Joachim fortsætte sin karriere inden for militæret.
Historiker Michael Bregnsbo spår, at vi vil se prins Joachim fortsætte sin karriere inden for militæret. Foto: Henning Bagger
Vis mere