Hofchef Christian Schønau har valgt at trække sig som formand for Poul Due Jensens Fond efter kritik

Allerede inden at Christian Schønau er tiltrådt som formand for Poul Due Jensens Fond, der ejer Grundfos, så har han nu valgt at trække sig igen.

Det oplyser Christian Schønau og fonden selv.

»Det er ikke holdbart, at der kan rejses tvivl om en sammenblanding af interesser mellem mit hverv som hofchef for Kronprinsparret og bestyrelseshvervet i Poul Due Jensens Fond.«

»Derfor har jeg meddelt bestyrelsen for Fonden, at jeg stopper som bestyrelsesmedlem og formand, når Fonden har haft rimelig tid til at finde en erstatning, eller senest på næste bestyrelsesmøde i juni måned,« lyder det i en udtalelse fra Christian Schønau.«

Fondens direktør, Kim Nøhr Skibsted, ærgrer sig over, at der nu skal findes en ny formand.

»Vi tager med beklagelse og ærgrelse Christian Schønaus beslutning til efterretning.«

Det var 11. marts i år, at det blev offentliggjort, at Christian Schønau havde takket ja til en formandspost hos Poul Due Jensens Fond.

Beslutningen blev imidlertid ikke vel mødt, og 52-årige Christian Schønau blev kritiseret for at indtage en dobbeltrolle, når han både sad som hofchef og bestyrelsesformand i fond med tæt relation til Grundfos, der er en af landets største virksomheder.

»Det er ikke en upolitisk virksomhed, han er trådt ind i, og derfor er det heller ikke en upolitisk post, han får,« lød det blandt andet fra kongehusekspert Søren Jakobsen til B.T., inden han tilføjede:

»Dronning Margrethe har holdt en meget klar stil med at være politisk neutral, og det rykker lidt ved det, at Schønau går ind i Poul Due Jensens Fond, for det er ikke en velgørende fond. Udnævnelsen stiller spørgsmålstegn ved, om Frederik som konge vil være politisk upåvirkelig. Han skal virkelig passe på, hvad Schønau ellers laver.«

Christian Schønau er kronprins Frederiks allernærmeste rådgiver.