Vi kan ikke gøre noget ved klimaforandringerne. For klimaet forandrer sig selv. Sådan lyder den noget overraskende melding fra dronning Margrethe, der er på besøg i Grønland sammen med prins Henrik

- Der er jo ikke noget at gøre. Man kan ikke lave om på klimaet, når det laver sig selv om. Det må man se i øjnene, siger dronningen til DR efter at have fået en briefing om klimaforandringer og permafrost af professor Bo Elberling på arktisk station i Qeqertarsuaq.Hun uddyber sin argumentation med at sige:

HAR DRONNING MARGRETHE RET I, AT DER IKKE ER NOGET AT GØRE VED KLIMAFORANDRINGERNE, FORDI KLIMAET ÆNDRER SIG SELV? DELTAG I DEBATTEN UNDER ARTIKLEN
 
 - Man kan jo ikke gå ud med en dybfryser og lægge ny is på en fjord, vel. Det er, som det er. Men samtidig vil der jo nok ske det, at nye fiskearter vil komme til, og fiskeriet vil få nye dimensioner.

Med sine udtalelser toner Dronningen ned for, at klimaforandringerne skulle være menneskeskabte, og at drivhuseffekt og regulering af CO2-udledning har nogen betydning for klimaets fremtid.

Dermed er hun uenig med langt de fleste klimaeksperter verden over. Og med den officielle viden på området, som den f.eks. kommer til udtryk på Energistyrelsens hjemmeside. Her hedder det:

- Klimaforandringer er en af de største udfordringer, som vi står overfor netop nu. De seneste 100 år er den globale middeltemperatur steget 0,74°C. Mængden af CO2 i atmosfæren er steget ca. 33 pct. over det før-industrielle niveau. FN’s Klimapanel (IPCC) vurderer, at temperaturen vil stige yderligere 1-4 grader, med mindre der indgås internationale aftaler om at begrænse udledningerne. Hvis vi ikke i de kommende år formår at stabilisere og mindske de menneskeskabte årsager til den globale opvarmning, kan vi forvente yderligere stigende temperaturer.

SFs klimaordfører Anne Grete Holmsgaard, der er tidligere direktør ved Danmarks Tekniske Universitet, er skuffet over Dronningens udmelding:

- Hun må have fået dårlig rådgivning. Det er da klart, at inden man tager til Grønland kan man forudse, at man vil få spørgsmål af den slags, fordi klimaforandringerne ses så tydeligt og er så vigtige - især for grønlænderne. Og så burde hun have fået bedre råd om, hvad hun bør sige, siger Anne Grete Holmsgaard.

Har dronning Margrethe ret i, at vi ikke kan gøre noget ved klimaforandringerne, fordi klimaet ændrer sig selv? 

Eller er dronning Margrethe helt galt på den?
 

Deltag i debatten under artiklen. De bedste indlæg bliver bragt i B.T.