Den traditionsrige salutering med kanonerne på voldene ved Kronborg Slot i Helsingør i anledning hendes majestæt dronningens 80-års fødselsdag den 16. april er aflyst.

Det skriver Helsingør Dagblad.

Aflysningen gælder også saluteringen på Sixtus Batteriet på Holmen i København.

Det oplyser oberst Torben Dixen Møller, som er regimentschef ved det Danske Artilleriregiment i Oksbøl.

- Beslutningen er truffet af kongehuset. Man ønsker ikke at gennemføre saluteringen i under de gældende coronarestriktioner, siger Torben Dixen Møller til Helsingør Dagblad.

Aflysningen omfatter også den traditionsrige salutering i anledning af Kongeskibets anløb i Helsingør Havn den 3. maj, som er sløjfet i 2020.

- Men vi holder krudtet tørt til næste år, lover obersten fra Oksbøl.