Grevinde Alexandra har fundet en god smutvej til at få flere bestyrelsesposter i erhvervslivet. Hun er blevet optaget som medlem af netværket for toppen af erhverslivet, de såkaldte VL-grupper.

Alexandra er optaget i VL-gruppe 42, hvor der sidder erhvervspersonligheder som eks-ministrene Henning Dyremose og Carsten Koch, de to tv-direktører Bjørn Erichsen og Palle Strøm, Poul Nesgaard fra Den danske Filmskole, Irmas direktør Alfred Josefsen samt flere ledende medarbejdere i store danske virksomheder.

- Det vil give hende adgang til brede dele af den danske erhvervselites netværk, siger sociologen Thomas Schøtt fra Syddansk Universitet, der står bag udredningen 'Den økonomiske elites netværk'.

Der ligger stor prestige i at få et medlem af kongehuset som medlem i en VL gruppe, og efter at grevinde Alexandra er blevet medlem af VL gruppe 42 i København, så hører den nu til en af de mest betydningsfulde i landet, mener Thomas Schøtt.

- Jeg anser grevindens optagelse i VL-gruppen som et udtryk for den alliance, der er og altid har været mellem kongehuset og det øverste erhvervsliv. Kongehuset står for mig som noget væsentligt. Det giver moralsk autoritet, og Alexandras optagelse er med til at give prestige. Det er samtidig med til at legitimere VL-grupperne, og i en tid, hvor erhvervslivet er under pres på grund af krisen, har det givetvis også sin store betydning, siger forskeren.

Thomas Schøtt vurderer, at når grevinde Alexandra er til møde i sin VL gruppe, der foregår en gang om måneden, så kan hun godt tale frit fra leveren. Der er tale om et lukket forum, hvor al mødeaktivitet forbliver inden for kredsen, og hvor der gælder bestemte fortrolighedsprincipper.