Lyt til artiklen

Tre et halvt år efter flyselskabet Cimber Sterlings konkurs har Østre Landsret afgjort at booking-sitet GoLeif skal betale hjemrejsen for en strandet passager.

For et rejsebureau/bookingsite skal gøre tydelig opmærksom på, at man bare formidler salg af flybilletter.
Gør bureauet ikke det, så hæfter det økonomisk for flybilletter, hvis flyselskabet går konkurs.
Det har Østre Landsret fastslået i dag.

Dommen betyder umiddelbart ikke noget for flypassagerer i dag.

For siden denne sag blev anlagt, er der vedtaget ny forbrugerbeskyttelse, hvor man automatisk har konkursforsikret sin flybillet på alle rejser fra danske lufthavne. Billettens pris over 1.000 kr. dækkes.
Har man betalt sin flybillet med et kreditkort, er hele det indbetalte beløb dækket via kortet.

Men afgørelsen betyder noget for de 833 andre passagerer, som mistede penge og strandede rundt om i Europa i 2012, da flyselskabet Cimber Sterling gik konkurs. De har alle købt deres flybillet online hos bureauet GoLeif og været i den tro, at de var dækket af rejsebureauernes pakkerejse-garanti, og derfor krævet deres udgifter til hjemrejse refunderet af GoLeif.

Læs også: Udsigt til prisprig på flybilletter til London

GoLeif har nægtet under henvisning til, at man kun har formidlet salget, passagererne har booket billetterne direkte hos flyselskabet, og at man derfor ikke var ansvarlig for flyselskabets krak.

Passageren bragte sagen til Forbrugerklagenævnet for en retslig afgørelse, og i første omgang gav byretten GoLeif ret. GoLeif skulle ikke betale.
Sagen blev anket, og Østre Landsret giver nu passageren ret, for GoLeif havde ikke klart oplyst, at der var tale om en formidling.

»Og det må ikke anses som almindelig kendt hos forbrugere, at rejseportaler som altovervejende hovedregel kun er formidlere for flyselskaberne og hvilken betydning det har for den pågældendes retsstilling,« fastslår Østre Landsret.

Derfor er GoLeif forpligtiget til at betale udgifterne til den strandede passagers hjemrejse.

»Vi er glade for, at der nu er faldet dom i sagen, og vi kan gå i gang med at behandle de 833 sager fra andre passagerer, som har været sat i bero,« siger vicedirektør i Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Niels C. Beier i en pressemeddelelse.

Østre Landsrets afgørelse i dag betyder dog ikke, at alle de øvrige flysager i Forbrugerklagenævnet automatisk vil få medhold. Nævnet vil lave en juridisk vurdering i i hvert enkelt sag, inden den afgøres.