Tillid fra brugere er vigtig og vi tager derfor hånd om at varetage beskyttelse af dine personlige oplysninger. I denne erklæring om beskyttelse af personlige oplysninger forklarer vi hvordan og hvorfor vi indsamler og benytter informationen om vores brugere og hvordan vi tager hensyn til beskyttelse af personlige oplysninger.

1. Grundlæggende om personoplysninger

Personoplysninger er oplysninger som direkte eller indirekte kan knyttes til en levende fysisk person. Eksempler på personoplysninger er navn, adresse, telefonnummer og e-mailadresse. Information om IP-adresse og din brugeradfærd når du bruger tjenesten kan også efter omstændighederne udgøre personoplysninger.
Behandling af personoplysninger omfatter al brug af personoplysninger, for eksempel indhentning, overføring og opbevaring.
Behandlingsansvarlig betyder den del som alene eller sammen med en anden del bestemmer formålet med og måden personoplysninger skal behandles. Den behandlingsansvarlige har det endelige ansvar for at sikre at behandlingen sker i overholdelse med gældende lovgivning knyttet til håndtering af personoplysninger.
Databehandler er en del som behandler personoplysninger på vegne af behandlingsansvarlige.

KickBack AS (org.nr. 993389986, Norge) er behandlingsansvarlig. Se kontaktinformation nedenunder.

2. Hvilken slags oplysninger samler vi ind?

Generelt forsøger KickBack at minimere personoplysninger som samles ind.

Tekniske logfiler
Vores tjenester er bygget på Google Cloud og Hetzner Online. Der er indgået databehandlingsaftaler med de relevante leverandører.

Når du besøger vores sider logges teknisk informationer sådan som IP-adresse, hvilken side du efterspurgte og hvilken data som blev sendt sammen med forespørgelsen (eksempelvis information om enhed og netlæsere) til system- og applikationslog-filer. Vi benytter denne information for at overvåge vores tjenester, finde fejl og misbrug.

Information opbevares som hovedregel i to år. Retsgrundlaget for opbevaring af disse oplysninger er legitim interesse.

Netstatistik
Vi benytter Google Analytics for at bedre og forstå hvordan folk benytter vores tjenester, bl.a. hvilken sider de går ind på, hvad de klikker på, hvor de kommer fra, og tekniske oplysninger om enheden de bruger. Vi har ikke selv mulighed for at identificere individer i dette datagrundlag.

Retsgrundlaget for opbevaring af disse oplysninger er legitim interesse.

Vi har kort levetid på infomationskapslerne og de er afgrænset til det aktuelle webområde. Information om hændelser, klik og lignende bliver opbevaret i 14 måneder. Google er databehandleren af disse oplysninger, som opbevares i USA eller Europa og er omfattet af Privacy Shield aftale.

Vi har indgået databehandleraftale med Google, og instrueret at Google afidentificere alle IP-adresser før data bliver opbevaret, ved at maskere sidste del af adressen.

Google tilbyder en browsertillæg som blokkere Analytics generelt: https://support.google.com/analytics/answer/181881

Nyhedsbrev
Hvis du ønsker at modtage e-mail når nye rabatkoder og tilbud bliver tilgængelige, må du registrere din e-mailadresse hos os. Vi opbevarer også butiksnavn og id på den side hvor du benytter skemaet. Denne vil blive opbevaret med det formål og kommunikere med dig via e-mail. Vi benytter Mailjet for at sende denne type e-mails. Vi har indgået en databehandlingsaftale med Mailjet, som benytter sig af datacenter som ligger udelukkende i Europa.

Når du modtager nyhedsbrev kan vi, afhængig af din e-mailleverandør og klient, se om du har åbnet e-mailen og hvilken links du eventuelt klikker på. Vi får også information hvis der er problemer med at levere til din e-mail. Denne information kan afspejles i vores tekniske logfiler, med det formål at kunne overvåge Mailjet og eventuelt kunne bytte leverandør i fremtiden.

Når du modtager nyhedsbrev kan vi, afhængig af din e-mailleverandør og klient, se om du har åbnet e-mailen og hvilken links du eventuelt klikker på. Vi får også information hvis der er problemer med at levere til din e-mail. Denne information kan afspejles i vores tekniske logfiler, med det formål at kunne overvåge Mailjet og eventuelt kunne bytte leverandør i fremtiden.

Du kan når som helst afmelde dig nyhedsbrevet ved at klikke på linken som ligger nederst i hver udsendelse. Opbevaringen er baseret på dit samtykke.

Klik på tilbud og annoncer
Når du klikker på tilbud på vores sider opbevarer vi klikket, både i netstatistikken og i en separat log. Vi bruger denne information primært for at rangere tilbud og prioritere indhold, men også for at afdække problemer og misbrug af tjenesten. Indledningsvis gemmer vi med IP-adresse og informationskaplser, efter 6 måneder anonymiserer vi denne information.

Retsgrundlaget for at opbevare denne information er legitim interesse, for at vi skal få en bedre forståelse af hvordan vores netsider bruges og kan forbedres.

Flere af tilbuddene som du finder på vores sider er tydeligt markeret som annoncer. Når du klikker på disse links/knapper bliver du videresendt til en ekstern adresse specificeret af annoncøren, som regel ved at du først bliver sendt til et firma som sporer trafikken (“sporingsleverandør”). Sporingsleverandørerne opererer på sine egne web områder og KickBack fører ikke kontrol med det som sker på annoncørerne netsider, eller hos deres underleverandører.

Transaktioner fra annoncer
Hvis tilbuddet var en annonce, og du gennemfører et køb, kan vi i mange tilfælde modtage information om købet. Dette inkluderer altid hvilken butik der blev handlet i, tidspunkt, ordrebeløb og vores egen reference til klikket før købet. I nogle tilfælde modtager vi undtagelsesvis ordrenummer som del af transaktions identifikatoren og/eller information om produkterne.
Vi kobler transaktioner fra annoncer til et logget klik og eventuelt til Google Analytics.
Informationen bruges for at måle vores tjenester, rangere tilbud og butikker efter hvilken som faktisk benyttes af vores brugere, fakturering og intern afregning. Disse data opbevarer vi i ubegrænset tid, men de bliver afidentificeret ved at det korresponderende klik afidentificeres.

Retsgrundlaget for opbevaring af disse oplysninger er legitim interesse.

3. Informationskapsler

Google Analytics opbevarer tre informationskapsler:
_ga - for at identificere en bruger
_gid - for at skelne mellem brugere
_gat - for at begrænse antal beskeder som logges

Levetiden på disse informationskapsler er begrænset til 60 dage og de er afgrænset til den sti på hjemmesider som driftes af KickBack.

Bemærk at du kan få andre informationskapsler på internetdomænet som vi leverer tjenesten på. Disse bliver sendt automatisk til os af din netlæser, men behandles ikke af KickBack.

4. Hvordan du kontakter os

Har du spørgsmål om vores erklæring om beskyttelse af personlige oplysninger eller om vores brug af personoplysninger, så tag gerne kontakt med os på kontakt-privacy@kickback.no eller skriftligt:

KickBack AS
Postboks 155 Sentrum
0102 Oslo

5. Dine rettigheder

Alle som spørger har ret til grundlæggende information om behandling af personoplysninger i en virksomhed. KickBack har givet denne information i denne erklæring om beskyttelse af personlige oplysninger. Enhver, der er registreret i vores systemer, har rettigheder i henhold til gældende lov, som omfatter:

  • At få adgang til dine egne oplysninger, hvad vi har opbevaret om dig
  • At urigtige, ufuldstændige eller oplysninger bliver rettet, slettet eller suppleret
  • At få begrænset behandlingen af dine personoplysninger, hvis én af en række betingelser er opfyldt
  • At tilbagekalde samtykke, du har givet
  • Retten til dataportabilitet. I det omfang det er hensigtsmæssigt at overføre data, vi har indsamlet under samtykke til en anden løsning

Anmodninger skal besvares inden 30 dage af KickBack

6. Tilsynsmyndighed

KickBack AS holder til i Norge, det er derfor Datatilsynet i Norge som fører tilsyn med KickBack.

I tilfælde af at du oplever at KickBack ikke varetager dine rettigheder eller andre forhold kan du henvende dig til:

Datatilsynet
Web: https://www.datatilsynet.no/
E-mail: postkasse@datatilsynet.no
Telefon: +47 22 39 69 00
Postadresse: Postboks 8177 Dep., 0034 Oslo