Zentropa-direktør Peter Aalbæk Jensen forlangte pludselig i september 2008 - midt under filmselskabets svære økonomiske krise - at der blev trukket 200.000 kroner ud af det offentligt støttede millionbudget til Lars von Triers nyeste film, hvorefter pengene blev overført til et af Aalbæks andre selskaber og forsvandt i Zentropas indviklede net af virksomheder.

Siden blev overførslen skjult for Det Danske Filminstitut, der på vegne af Kulturministeriet havde støttet Trier-filmen med otte millioner kroner. Og pengene blev aldrig, som det var meningen, brugt til produktionen af 'Antichrist.'

Overførslen foregik på den måde, at et udateret og uspecificeret udgiftsbilag på 200.000 kroner efter ordre fra Peter Aalbæk Jensen blev lagt ind og skjult i regnskaberne på den dengang netop færdige storfilm ‘Antichrist’ af Lars von Trier, der havde et samlet budget på 61,5 millioner kroner.

Og ved at lade bilaget ‘glide ind’ i filmen og - i strid med sandheden - fremstå som en nødvendig udgift til produktionen af Antichrist, kunne Peter Aalbæk Jensen derefter trække 200.000 kroner ud af filmens statsstøttede budget og føre dem ind i ét af sine egne, personlige selskaber.

Oplysningerne om det mystiske bilag fremgår af et internt notat fra april 2010, forfattet af tre af hovedkræfterne på storværket ‘Antichrist’ - daværende producer i Zentropa, Meta Louise Foldager, og de to økonomiansvarlige producere, Ole Østergaard og Sanne Glæsel.

Notatet blev efterfølgende blev sendt til Peter Aalbæk Jensen, der ikke ønsker at kommentere sagen i BT.

De tre, der var ansvarlige for filmen Antichrists budget, var frustrerede over, at bilag, der intet eller kun begrænset havde med produktionen af Antichrist at gøre, efter instruks fra Peter Aalbæk Jensen blev gemt i og betalt ud af filmens budget i strid med de regler, der gælder for at modtage offentlig filmstøtte. Det Danske Filminstitut støttede filmen med otte millioner kroner og Danmarks Radio med seks. Desuden havde ‘Antichrist’ modtaget millioner af kroner i støtte fra filmfonde og tv-stationer over hele Europa.

Af notatet fra de tre producere fremgår det, at Peter Aalbæk Jensen ‘ud af det blå’ kom med bilaget på 200.000 kroner og hævdede, at det vedrørte udgifter for Zentropas deltagelse i den prestigefyldte Cannes-festival to år tidligere. Ifølge notatet var der imidlertid i forvejen via filmens udviklingsbudget betalt middage og rejser til Cannes i 2007, hvor Zentropa forsøgte at skaffe penge til filmen og sælge den.

Af de detaljerede udgiftsrapporter for filmen - de såkaldte kostrapporter - fremgår det, at udgiften på de 200.000 kr. den 16. september 2008 blev blev konteret som ‘meetings’ - møder. Og i det senere officielle filmregnskab fra oktober 2009 fremgår det da også, at udgifterne til ‘møder’ er steget fra det budgetterede 25.000 til 299.821 kroner, men da Zentropa skulle forklare Det Danske Filminstitut den voldsomme stigning i udgifterne, hævdede Zentropa, at årsagen var uventede store udgifter til at bespise filmfolk under optagelserne.

Det er uklart, om Peter Aalbæk Jensen faktisk havde ubetalte regninger - og rigtige udgiftsbilag - fra festivalen to år tidligere, eller om pengene blev trukket ud af ‘Antichrist’ til andre formål.

Det Danske Filminstitut oplyser i en skriftlig kommentar, det 'ser med stor alvor på denne sag' og at 'disse uoverensstemmelser' - mellem de tre produceres notat og det Zentropa har meddelt Det Danske Filminstitut - 'står tvivl om, hvorvidt filminstituttet fra Zentropa og selskabets revisor har modtaget fyldestgørende og korrekte oplysninger om filmens endelig produktionsomkostninger (...) og en sådan tvivl er selvfølgelig ikke acceptabel.'

Zentropa deltager hvert år i Cannes-festivallen, der er verdens vigtigste sammenkomst for filmfolk, og helt afgørende for især Lars von Triers succes.

Udgifterne til Cannes er betydelige og det koster hvert år Zentropa to-fire millioner kroner i flybilletter, ophold, repræsentation, fester og middage at deltage. De år, hvor Zentropa deltager med en film og har mulighed for at vinde en pris, kan selskabet søge om festivalstøtte fra Det Danske Filminstitut, men det var ikke tilfældet i 2007, hvor Zentropa og Peter Aalbæk Jensen således stod tilbage uden mulighed for at få det offentlige til at dække selskabets udgifter. 

Ansvarlig for den danske filmstøtte, direktør i Det Danske Filminstitut Henrik Bo Nielsen, afviser at udtale sig om den konkrete sag, men siger generelt om DFIs støtte:

- Filmselskaber har mulighed for at søge om festivalstøtte de år, hvor selskabet har en film, der faktisk deltager i en festival. Men der er ikke mulighed for at inddrage tidligere års omkostninger i et festivalregnskab. Som udgangspunkt kan man ikke indregne hverken tidligere eller nuværende generelle omkostninger. Der skal for hver omkostning være konkret relevans i forhold til den enkelte film, siger direktør Henrik Bo Nielsen.

Zentropa har i årevis - blandt andet ved at eje teknisk filmudstyr og leje det ud til 'sig selv' - været under mistanke for at tage overpris med det formål at flytte penge fra de ofte store, offentligt støttede filmprojekter og  ind i Zentropas net af selskaber, ejet af blandt andre Lars von Trier og Peter Aalbæk. Det Danske Filminstitut har siden maj, uden at kunne trænge til bunds i sagen, undersøgt oplysninger om, at Zentropa tager 10 procent i gebyr for at sende regninger til andre  Zentropa-selskaber for udleje af filmudstyr. Penge, der kanaliseres ind i blandt andre Peter Aalbæk Jensens private selskaber i Zentropa-familien.

Filminstituttet vil nu gå i gang med at undersøge, hvorvidt der er hold i påstandene i notatet, udarbejdet af de tre producere.