Mens tusindvis af danskere har måttet grave dybt for at dække elregningen det seneste år, har elselskaberne høstet enorme profitter.

Det er ikke fair, lyder det fra flere partier på venstrefløjen. Her mener man, at massive overskud hos energiselskaber bør beskattes ekstra.

»Det er de her vanvittige overskud hos ikke mindst elhandlerne, som regeringen vil holde uden for skatten på overnormal profit. Det er helt hul i hovedet,« skriver Pelle Dragsted fra Enhedslisten på Twitter.

Reaktionen kommer efter nyheden om, at Norlys sidste år leverede et overskud på 4,2 milliarder kroner før skat.

Det fremgår af energiselskabets årsrapport.

Partiets skatteordfører Trine Pertou Mach uddyber overfor B.T., at det skal være en éngangsbeskatning.

»Det er jo de her absurd høje profitter scoret på en inflationskrise, som regeringen skal bruge lejligheden til at få beskattet. Det er vanvittigt, at nogen har kæmpestore overskud, mens andre ikke har råd til at betale deres regninger.«

Nyheden om milliardoverskuddet kommer samtidig med, at mange forbrugere over lang tid har oplevet massive prisstigninger på deres elregninger.

Norlys har hentet sit overskud uden for Danmark. Derfor er kunders energipriser ikke blevet påvirket af det, understreger Norlys.

Alligevel vil også SF beskatte overskuddet fra virksomheder som Norlys.

»De meget store udsving i priser har betydet, at profitten er gået til dem, der har handlet med el, og ikke til producenterne eller forbrugerne. Jeg mener, at de her handelsselskaber bør bidrage til den fælles skat på overnormale profitter, der bliver opkrævet i resten af energibranchen,« siger Sigurd Agersnap, skatteordfører for SF.

Regnskabet fra Norlys viser ifølge TV2, at det særligt er handel fra energi, der har bidraget til overskuddet.

Ved at købe billigt og sælge dyrt, kan elhandlere skaffe overskud til virksomheden.

Men i Danmark har skatteminister Jeppe Bruus allerede afvist, at de såkaldte mellemhandlere bliver beskattet i Danmark.

»Det er ikke lykkedes at lave en model i forhold til mellemhandlerne, som vi kan anvende på nuværende tidspunkt,« sagde Jeppe Bruus i januar.

Regeringen vil opkræve millioner hos selve elproducenterne, men selve elhandlerne slipper altså, selvom flere ligesom Norlys ser ud til at producere rekordregnskaber.

Det er skatteministeren »frustreret,« over, har han udtalt.

Sigurd Agersnap hos SF køber dog ikke skatteministerens forklaring om, at det ikke kan lade sig gøre:

»Det er jo ikke rigtigt. Man kan i en række andre europæiske lande.«

Jeppe Bruus har tidligere sagt, at han håber at have en beskatningsmodel klar til, hvis mellemhandlerne i fremtiden får flere rekordhøje overskud.

Det er ministeriet i gang med at udvikle.

Direktøren i Norlys, Niels Duedahl, vil ikke modsætte sig en beskatning.

»Det overlader vi til politikerne. Men det er klart, at vi betaler den skat, som vi bliver pålagt at betale,« siger han til B.T.

B.T. arbejder på en uddybende kommentar fra skatteminister Jeppe Bruus.