Det er dybt uansvarligt, at regeringen vil bruge knap 600 millioner kroner på uddannelse til tidligere dagpengemodtagere, når man ikke aner, om det vil hjælpe dem i arbejde. Det mener Venstres Ulla Tørnæs.

I næste uge ventes et flertal i Folketinget at vedtage regeringens forslag om en særlig uddannelsesordning for tidligere dagpengemodtagere. Men regeringen aner reelt ikke, om ordningen til 594,9 millioner kroner rent faktisk vil få de ledige i arbejde.

I et svar til Folketingets Beskæftigelsesudvalg skriver beskæftigelsesminister Mette Frederiksen (S), at hendes ministerium ikke har udregnet effekterne af ordningen, fordi der er tale om en midlertidig ordning, der kun gælder personer, der mister dagpengene i det første halvår af 2013.

Det er dybt uansvarligt, mener Venstres arbejdsmarkedsordfører, Ulla Tørnæs.

- Det er en temmelig dårlig forvaltning af skattekroner at bruge mere end en halv milliard på noget, som man ikke kan dokumentere effekten af, erklærer hun.

Uddannelsesordningen indebærer, at ledige, der mister dagpengeretten inden 1. juli næste år, vil kunne få en ydelse, der svarer til kontanthjælp, hvis de tager en uddannelse.

Det har ikke været muligt at få en kommentar fra beskæftigelsesminister Mette Frederiksen, men fra regeringspartiernes arbejdsmarkedsordførere lyder der en klar afvisning af Ulla Tørnæs’ udmelding.

- Jeg kan totalt afvise, at ordningen er uansvarlig. Den lediges uddannelse skal godkendes af jobcentret, som vil vurdere, om uddannelsen vil stille vedkommende bedre fremover. Derfor er det helt sikkert, at det vil have en effekt på jobmulighederne, siger SFs ordfører, Eigil Andersen.

Hans radikale kollega, Nadeem Farooq, ser ikke noget problem i, at man ikke har regnet effekten af uddannelsesordningen ud.

- Det er nøje dokumenteret, at dagpengereformen vil bringe flere i arbejde. I det her tilfælde er der tale om en social ordning, hvor vi i en kort periode holder hånden under nogle mennesker, der mister retten til dagpenge. Det er der ikke noget odiøst i, siger han.

Venstres Ulla Tørnæs påpeger, at de ledige har haft rig mulighed for at tage uddannelse under dagpengeperioden. Hun mener derfor, at man bør droppe uddannelsesordningen og lade dagpengereformen træde i fuld effekt.

- Al erfaring viser, at ledige bliver meget mere mobile, når de har udsigt til at miste dagpengene. Rigtig mange dagpengemodtagere kommer i arbejde, når periodens udløb nærmer sig, siger hun.

Hvis uddannelsesordningen vedtages, kan ledige få en særlig ydelse på 10.413 kroner om måneden, eller 13.884 kroner hvis den ledige har børn. I modsætning til kontanthjælpen er uddannelsesydelsen ikke afhængig af modtagerens formue eller ægtefællens indkomst.

SMS

Hitter på Facebook

Mere fra Få første måned for 9 kr.