»Utroværdigt, useriøst og uigennemtænkt.«

Kritikken er haglet ned over regeringen fra alle sider i helligdagsslagsmålet.

Og læser man de mere end 50 såkaldte høringssvar til forslaget om at afskaffe store bededag, er langt de fleste da også pakket med kritik.

Der er dog i hvert fald ét høringssvar, der indeholder noget, regeringen må være glad for, nemlig opbakning.

Det kommer fra organisationen Landbrug & Fødevarer.

Der er nemlig »kraftig mangel på arbejdskraft i den danske fødevaresektor«, skriver organisationen.

Ifølge svaret er der enorme problemer med rekruttering i branchen, mens hele 27 procent af fødevarevirksomhederne oplever »manglende adgang til arbejdskraft som en produktionsbegrænsning«.

Regeringen vurderer, at forslaget om afskaffelse af store bededag vil øge den strukturelle beskæftigelse med cirka 8.500 fuldtidspersoner.

»Landbrug & Fødevarer kan på den baggrund bakke op om forslag, der øger arbejdsudbuddet og sikrer vækst og udvikling i alle dele af landet,« skriver erhvervsorganisationen.

Der er dog ét men i svaret fra Landbrug & Fødevarer. Ligesom en lang række andre er de nemlig ikke tilfredse med den ultrakorte høringsfrist, som regeringen har givet på kun syv dage.

»Vi havde foretrukket en længere høringsfrist, der kunne have sikret bedre tid til gennemlæsning af lovforslaget og udarbejdelse af høringssvar,« står der i svaret.

Landbrug & Fødevarer har ikke ønsket at uddybe, hvor langt deres opbakning rækker.

Også Dansk Arbejdsgiverforening har udtrykt opbakning til ambitionen om at øge arbejdsudbuddet. Men i høringssvaret er de alligevel kritiske over for, at regeringen blander sig i overenskomsterne.

»Den type regulering er altid betænkelig,« skriver arbejdsgiverne, der også beskriver regeringens vej til mere arbejdsudbud som »problematisk«.

Med lidt god vilje kan man også læse svaret fra fagforeningen Lederne som opbakning. De skriver, at et sådant forslag »kan« være nødvendigt.

Lederne har derudover forståelse for den position, regeringen befinder sig i lige nu:

»Det er en ledelsesopgave at træffe upopulære, men nødvendige beslutninger. Det har vi i Lederne dyb respekt og forståelse for.«

Regeringen fremsatte tirsdag lovforslaget om at afskaffe store bededag. Det skal efter planen førstebehandles 2. februar.