B.T. er i samarbejde med analyseinstituttet YouGov nu klar med valgdagens første exitpoll.

B.T. og YouGov skal understrege, at der er tale om en måling på afgivne stemmer og ikke et valgresultat.

Exitpollen tager ikke højde for eventuelle kredsmandater til partier, der i exitpollen er målt til et resultat under spærregrænsen på to procent.

Data blev trukket ud klokken 16.15 i dag.

​Metode: Sådan er exitpollen udført

  • Analyseinstituttet YouGov udsendte 4. juni en mail til 3.438 vælgere i YouGovs danske panel om, at de er udvalgt til at deltage i valgdagsundersøgelsen 5. juni.
  • 5. juni klokken 08.00  - altså på valgdagen - modtog de 3.438 vælgere i YouGovs danske panel en invitation i deres indbakke, hvor YouGov bad dem fortælle, hvad de har stemt - efter at de har afgivet deres stemme. Har de brevstemt, er de velkomne til at fortælle YouGov, hvem de de har stemt på direkte fra morgenstunden.
  • Cirka en tredjedel af stikprøven har besvaret YouGovs sidste vælger-meningsmåling over de seneste fire dage, mens de sidste to tredjedele er nye respondenter.
  • De indkomne svar bliver vejet demografisk (baseret på køn, alder, uddannelse og geografi samt politisk orientering (stemmeafgivelse ved valget i 2015). Det er samme metode, som YouGov har anvendt i forbindelse med de rullende politiske undersøgelser under valgkampen.
  • Valgdagsundersøgelsen/exitpollen er altså ikke et nyt metodisk set-up, men den sædvanlige politiske metode - bare med disse tre forskelle: 1) Respondenterne ved på forhånd, hvad undersøgelsen handler om (exitpoll). 2) At alle interviews indsamles i løbet af én dag/på valgdagen. 3) At respondenterne bedes fortælle YouGov, hvad de stemte, efter at de har stemt.
  • I valgdagsundersøgelsen/exitpollen vil de samme usikkerheder som ved YouGovs  normale politiske undersøgelser gøre sig gældende.
  • Valgdagsundersøgelsen/exitpollen tager ikke højde for eventuelle kredsmandater til partier, der i målingen står til et valgresultat under spærregrænsen på to procent.