Ti politikere fra »Venstres stille bagland« kritiserer i samlet flok flere af de skridt, som regeringen har taget under flygtningekrisen. Udlændingepolitikken er en svær balancegang, erkender Venstre-toppen.

De kalder sig selv for »en del af Venstres stille bagland«. Der hvor »ordentligheden« trives.

Det er med det som afsæt, at ti Venstre-medlemmer – bl.a. lokalformænd, byrådsmedlemmer og et tidligere folketingsmedlem – nu kaster sig ud i et opgør med flere af de skridt, som regeringen har taget som en reaktion på den historiske tilstrømning mod Danmark.

I et debatindlæg i Berlingske harcelerer de ti Venstre-folk bl.a. imod de omstridte annoncer, som blev indrykket i libanesiske aviser i sommer, ligesom de kritiserer, at regeringen i november hastede en lov igennem, der gør det muligt at tilbageholde asylansøgere i mere end tre døgn uden at stille dem for en dommer.

Også den seneste tids debat om beslaglæggelse af asylansøgeres værdier har ifølge Venstre-folkene været »uværdig og skadelig«.

»Som politisk engagerede mennesker med et grundfæstet, liberalt værdisæt, vil vi opfordre regeringen til at skifte fokus,« skriver de ti Venstre-folk.

»Det er ikke bare et spørgsmål om en ordentlig politik og medmenneskelighed, men også om Danmarks ry internationalt, som lige nu er under for hastig nedsmeltning,« lyder det videre i debatindlægget.

Den »anden side« af Venstre

Kritikken kommer, efter at flere Venstre-folk, herunder europaparlamentariker Jens Rohde, har forladt partiet i protest.

De ti Venstre-medlemmer anerkender, at Danmark står i en svær situation, og at der derfor er behov for at stramme op. Men de mener også, at regeringen for ofte har gjort sig skyldig i at føre »symbolpolitik«.

Merete Due Paarup, som er byrådsmedlem i Kolding Kommune, siger, at Venstre-folkene gerne vil vise, at der er en »anden side« af partiet end den, der tegnes af partiledelsen på Christiansborg – og udlændinge- og integrationsminister Inger Støjberg.

»Som kommunalpolitiker bliver jeg tit spurgt, om jeg virkelig mener det samme som Inger Støjberg. Og det gør jeg bare ikke altid. Vi er nogle, der mener, kæden er hoppet af,« siger Merete Due Paarup til Berlingske.

Hun mener, at regeringens »meget hårde« retorik over for flygtninge til syvende og sidst kun er skadelig for integrationen.

»Det er ude i kommunerne, vi skal have det her til at fungere. Vi har en kæmpe integrationsopgave. Men hvis vi starter med at svine alt og alle til og med at tale flygtninge ned i et møghul på Christiansborg, bliver det bare svært. Det smitter af helt ned på lokalt plan,« siger Merete Due Paarup.

Leif Krarup, der er næstformand for Venstre i Syddanmark, anerkender, at der må »klippes en hæl og hugges en tå«, når man har regeringsmagten.

»Men der er også nogle principper om ordentlighed, som vi skal stå fast på. Vi skal huske, at det handler om mennesker af kød og blod,« siger Leif Krarup:

»Vi støtter de fleste af de stramninger, der er lavet. Men vi synes, debatten er kammet over, og der er også grænser for, hvor langt man skal gå med at give sig for sit parlamentariske grundlag,« siger han.

»Et spørgsmål om anstændighed«

Tobias Jørgensen, Venstre-byrådsmedlem i Kolding Kommune, mener, at det var helt unødvendigt, at regeringen indrykkede annoncer i libanesiske aviser for at informere om danske udlændingestramninger.

»For mig er det et spørgsmål om anstændighed. I min verden er det ikke god politik at føre en skræmmekampagne dernede, for jeg tror på, at en stram udlændingepolitik vil blive velkendt alligevel,« siger han.

Efter længere tids tovtrækkeri foreslog regeringen i går endnu en præcisering af det omstridte lovforslag, der skal give politiet mulighed for at beslaglægge asylansøgeres værdier. Nu er vielsesringe direkte nævnt som noget, der ikke kan inddrages.

Det glæder flere af kritikerne fra baglandet, som dog samtidig ærgrer sig over, at debatten fik lov til at køre så længe, uden at regeringen greb ind.

Det har ikke været muligt at få en kommentar fra hverken udlændingeminister Inger Støjberg (V) eller udenrigsminister og næstformand Kristian Jensen (V).

Venstres fungerende politiske ordfører, Jacob Jensen, læser primært partimedlemmernes indlæg som en bekymring for den tone, der gennemsyrer udlændingepolitikken.

»Men selvfølgelig kan vi ikke være enige om al politik. Og vi noterer os klart, hvad der bliver sagt af vores baglandsfolk, fordi de er vigtige. Vi tager det også til os i forhold til den måde, vi kommunikerer vores politik, så vi får tegnet det rigtige billede,« siger Jacob Jensen:

»Vi forsøger at håndtere det afbalanceret: Holde Danmark så åbent som muligt og behandle mennesker værdigt, men beskytte Danmark med de nødvendige redskaber. Nogle føler, regeringen er gået for langt. Andre mener, vi ikke er gået langt nok – det hører vi også fra vores bagland. Det er en svær balancegang,« konstaterer Venstres fungerende politiske ordfører.