Ulrik Wilbek
Ulrik Wilbek Foto: Bo Amstrup

Tillid og forventninger udelukker ikke hinanden.

Offentligt ansatte er allemandseje. Hvor de privatansattes arbejdsmetoder som oftest er et – privat – anliggende, så har alle har en mening om det offentlige system. Alle har oplevet - eller hørt om nogen der har oplevet - noget skelsættende i det offentlige.

Utallige er de eksempler, der findes på borgere, der er utilfredse med diverse forvaltningers bureaukratiske tilgang til ansøgninger og forespørgsler.

Det er ikke nødvendigvis medarbejdernes skyld. Det kan være en rigid lovgivning eller en ufleksibel ledelsesstil, der står i vejen for en mere smidig behandling af borger- eller virksomhedshenvendelser.

Ulrik


To områder er specielt i fokus, når vi snakker offentlig service: Børne- og Ældreområdet. Her kender vi alle til oplevelser af god eller dårlig art. Der er f.eks. de pårørende til ældre plejekrævende borgere. Hvis deres oplevelse er god, så opfattes det som den naturligste ting i verden. Hvis oplevelsen derimod har været dårlig, så bliver der meget ofte en sag ud af det.

Og her løber det ofte løbsk. For når enkeltsager kommer op på politisk plan, har de det med at skabe præcedens for lovgivning. Det har blandt andet forårsaget, at man i flere kommuner kontrollerer, hvilken vej hjemmehjælperne kører, når de skal ud til borgerne. For tænk, hvis de valgte en omvej på 500 meter! Hvilket spild af ressourcer!

Gang på gang bliver der efterspurgt flere ressourcer i det offentlige system, når vi f.eks. hører om en ældre medborger, der har fået en uværdig behandling. Nogle gange er det bare ikke ressourcerne, der er afgørende, men arbejdsformen. Hvis vi skaber plads til at medarbejderen selv kan handle, når det er nødvendigt,  er der meget større chance for, at tingene kan klares med det samme.

Hvis vi konstant kontrollerer vores medarbejdere, vil de aldrig tage ejerskab for deres arbejdsplads. Det, vi i stedet bør gøre, er at opbygge en bidragskultur baseret på tillid og forventninger til den enkelte medarbejder.

ulrik 123


Samtidig skal vi skabe en organisation, der giver plads til fleksible løsninger. Så vil der være mulighed for medarbejderne til at tage ejerskab gennem egen involvering. Bidrag og involvering er netop, hvad der skal til for, at organisationen konstant udvikler sig.

Det må ikke blive sådan, at man tror, at medarbejderne skal fredes, fordi man ikke kontrollerer dem. Der skal være helt naturligt at have forventninger til medarbejderne. Forventninger til at hver enkelt medarbejder udnytter sit potentiale og sine kompetencer fuldt ud.

Der er ikke noget bedre, end at folk forventer noget af en. Det betyder jo bare, at man er kompetent. Mit budskab er således, at hvis vi undlader at kontrollere folk og i stedet fortæller dem, hvad vi forventer af dem, så skaber vi en kultur, hvor tillid er ensbetydende med en klar og præcis kommunikation.

Tillid er ikke en passiv tilstand. Tillid skal være med til at aktivere medarbejderne og få dem til at påtage sig ansvar for arbejdspladsen. På den måde vil vi få meget mere ud af ressourcerne.

SMS

Hitter på Facebook