Tidligere i denne artikel fremgik det, at der i Alternativets sekretariat var ansat seks mænd og en enkelt kvinde. Dette er fjernet, da der alene var medtaget ledende stillinger. BT beklager denne unøjagtighed. Du kan læse hele rettelsen her.

Man skal kigge langt efter den kønsmæssige ligestilling i Alternativet.

Selv om partiet har ligestilling højt på sin politiske dagsorden, dominerer mændene på alle niveauer i partiet.

Alternativet skraber bunden over partier med færrest opstillede kvinder. Ved valget i juni 2015 var 16 af 59 folketingskandidater kvinder.

På Fyn var der ikke opstillet en eneste kvinde. Partiet fik kun valgt tre kvinder ud af ni folketingsmedlemmer.

Midt på ugen vakte det ellers en del opsigt, at Alternativets seks mandlige folketingsmedlemmer fremover agter at boykotte debatter uden kvinder i panelet. Det gjorde man for at gøre opmærksom på, hvor få kvinder der deltager i samfundsdebatten i forhold til mænd.

Sareen kan løbe med mandat

Måske skulle Alternativet gribe i egen barm. På et opstillingsmøde i København i sidste weekend stod det så sløjt til med den kønsmæssige balance, at man ekstraordinært måtte prikke en række kvinder. Blandt storkredsens 12 kandidater vil de fire være kvinder. Det er her, partiets stifter og profil Uffe Elbæk er opstillet og valgt sammen med Carolina Maier.

Pudsigt nok har partiet også opstillet den tidligere radikale minister for ligestilling Manu Sareen her. Hans vælgertække kan blive lidt af en udfordring for Carolina Maier. Selv om han ikke blev genvalgt for De Radikale, opnåede Manu Sareen dog 6.000 personlige stemmer, og det er seks gange så mange, som hun fik.

Får man kun valgt to i København, er det således ikke utænkeligt, at Manu Sareen løber med mandatet for næsen af Carolina Maier.

Alternativets politiske ordfører Rasmus Nordqvist er helt enig i, at man kan gøre det bedre.

»Jeg ved, at københavnsafdelingen var meget opmærksom på det og sagde, at det ikke er godt nok,« siger han.

Da de lokale kredse selv bestemmer, hvem man vil opstille, har folketingsgruppen på Christiansborg kun begrænsede muligheder for at ændre på tingenes tilstand.

»Jeg bruger min stemme, så godt jeg kan, til at sætte fokus på problemet. Når vi ser dygtige folk, opfordrer vi dem til at stille op.« siger Rasmus Nordqvist og peger på, at det er en generel tendens, at kvinder ikke engagerer sig i politik i samme omfang som mænd.

»Hvis vi havde det rette svar på det her, sad vi nok i FN,« siger Rasmus Nordqvist.