Protester har været udtalt i medierne, i retten, foran demokratiets højborg og til vands. Men nu er det første spadestik taget.

»Jeg håber, at de på sigt kan se, at det er et velgennemtænkt og fornuftigt projekt,« sagde transportminister Benny Engelbrecht om modstanderne, da han mandag iført neongult arbejdstøj og med vindblæst hår lod verden vide, at Lynetteholmen nu bliver virkelighed.

En virkelighed, flere ellers har forsøgt at afværge.

B.T. gennemgår her den omfattende kritik af projektet, som Lars Løkke Rasmussen og co. i 2018 søsatte med ordene: langsigtet og visionært.

Spegepølsetaktik

Der gik omtrent to år fra pressemødet om den kunstige ø, til den første kritik buldrede. Baggrunden var en 684 siders rapport. En rapport, der nok gik i dybden med de konsekvenser, Lynetteholm ville have for miljøet. Men som ikke nævnte de to medfølgende projekter, en metro og havnetunnel, med et ord.

Flere begyndte straks at snakke om såkaldt 'salamimetode'. En metode, hvor man skærer et projekt op i bidder og løbende får det godkendt. Det førte til kritik, fordi man altså ikke fra start havde undersøgt alle konsekvenser ved projektet.

Pivulovligt, lød det fra flere eksperter, organisationer og Klimabevægelsen, der tog sagen hele vejen til EU. Hvor den blev afvist.

Alt imens fastholdt Transportministeriet og Københavns Kommune, at metro og tunnel ligger så langt ude i fremtiden, at det endnu ikke giver mening at regne på konsekvenser.

Modstandere af projektet var også mandag mødt op for at udvise deres utilfredshed. En af demonstranterne måtte løftes bort af politiet, før spadestikket kunne blive en realitet.
Modstandere af projektet var også mandag mødt op for at udvise deres utilfredshed. En af demonstranterne måtte løftes bort af politiet, før spadestikket kunne blive en realitet. Foto: Martin Sylvest
Vis mere

Skånske bekymringer

Bekymringen var ellers ikke kun dansk.

Også på den anden side af sundet, i Skåne Län – en region bestående af 33 kommuner – ønskede man projektet sat på pause, indtil de fulde konsekvenser var klarlagt.

Dette af frygt for, hvad den kunstige ø ville betyde for iltmængden og dermed havlivet i Østersøen. Og om spredningen af forureningen fra den havbund, der nu skulle gennemrodes, ville være ødelæggende for de fredede områder i Øresund.

»Når det kommer til så stort et projekt som Lynetteholmen, så er der brug for et totalt overblik over de faktiske miljøpåvirkninger, det kommer til at have. Derfor er det besynderligt, at ikke alle de forskellige dele, som projektet er afhængigt af, er regnet med,« opsummerede Carl Lindqvist, vandadministrator i Skåne Län, kritikken til DR.

Grafik af, hvordan den kunstige ø Lynetteholmen kommer til at se ud, når den om 50 år står færdig.
Grafik af, hvordan den kunstige ø Lynetteholmen kommer til at se ud, når den om 50 år står færdig. Foto: Transport-, Bygnings og Boligministeriet
Vis mere

»Slam jer!«

Også syd for København har projektet vakt bekymring. To millioner kubikmeter af det slam, der fjernes for at gøre klar til den kunstige ø, bliver nemlig dumpet ud for Stevns.

»Slam jer« og »vores fælles hav – ikke jeres losseplads« var således nogle af de slagord, der blev brugt, da omtrent 100 både i weekenden sejlede gennem Københavns Havn i protest.

For selvom By & Havn ved flere lejligheder har fremlagt undersøgelser og forsikret, at det ikke er skadeligt, mener flere, at konsekvenserne ved dumpningen ikke er undersøgt godt nok.

»Der er slet ikke lavet gode nok undersøgelser. Det er blevet hastet igennem, inden offentligheden har nået at reagere på det. Det, synes jeg, er dybt udemokratisk,« sagde demonstrationens initiativtager, Nikolaj Kolding Pedersen, til Lorry.

»Byg på land – ikke i vand« er blot et af modstandernes slagord. Også »jord i havnen er jord i hovedet« er set på skilte samt klasikkeren: »STOP Lynetteholmen«.
»Byg på land – ikke i vand« er blot et af modstandernes slagord. Også »jord i havnen er jord i hovedet« er set på skilte samt klasikkeren: »STOP Lynetteholmen«. Foto: Martin Sylvest
Vis mere

Udemokratisk demokrati

Selvom de kritiske røster også har været til stede på Christiansborg og det københavnske rådhus, har der hele tiden været politisk flertal for projektet.

Ikke desto mindre tøver kritiske røster ikke med at kalde projektet »udemokratisk«, fordi det blev vedtaget mellem to kommunalvalg – og borgerne dermed ikke blev hørt med deres stemmer.

Kritikken af, at offentligheden ikke er blevet hørt, blev kun værre, da regeringen i september 2021 meldte ud, at man frem til 2025 ville droppe muligheden for at klage over projektet.

»Det sætter offentligheden skakmat,« konstaterede Danmarks Naturfredningsforening Københavns næstformand, Ole Damsgaard, over for Byrummoniter.

Facebook-gruppen Stop Lynetteholm afholdt ved Folketingets hovedtrappe, happening i juni.
Facebook-gruppen Stop Lynetteholm afholdt ved Folketingets hovedtrappe, happening i juni. Foto: Emil Helms
Vis mere

Minister afviser

Den kritik afviste Benny Engelbrecht dog pure i et debatindlæg – også hos Byrummoniter – hvor han fremhævede, at projektet havde været oppe på fire samråd, igennem tre tekniske gennemgange, en eksperthøring og 200 folketingsspørgsmål.

Og så gengav han Viggo Hørups famøse ord: »Folketinget er den højeste myndighed, der har ingen over sig og ingen ved siden af sig.«

En måned senere blev klageadgangen lukket.

Men det har ikke stoppet de kritiske stemmer, der foruden ovennævnte gennem de seneste år har flere stillet sig undrende over for også projektets økonomi, et muligt støjhelvede samt lastbilkaos gennem byen.

Transportminister Benny Engelbrecht, Københavns overborgmester Sophie Hæstorp Andersen og administrerende direktør for By & Havn Anne Skovbro tog det første spadestik på Lynetteholm ved byggepladsen på Refshaleøen.
Transportminister Benny Engelbrecht, Københavns overborgmester Sophie Hæstorp Andersen og administrerende direktør for By & Havn Anne Skovbro tog det første spadestik på Lynetteholm ved byggepladsen på Refshaleøen. Foto: Martin Sylvest
Vis mere

Transportministeren håber dog nu at modbevise kritikerne.

For som han sagde ved dagens spadestiksseance:

»Jeg regner ikke med, at alle er overbevist i løbet af en måned eller to. Det skal nok tage sin tid. Sandheden er den, at nogle gange skal man kunne se det fysisk forme sig, før man for alvor kan forholde sig til det.«

Andre læser også