Presset steg og steg på Trine Bramsen.

Både fra den svenske regering, fra borgmestre ved Køge Bugt og særligt fra Radikale Venstre.

Nu åbner transportminister Bramsen for, at der skal findes alternativer til dumpningen af slam fra Lynetteholmen i Køge Bugt.

»Så må vi derefter tage stilling til i forligskredsen, om klapningen (dumpningen af slam, red.) skal fortsætte, eller om det er alternativer, der skal tages i anvendelse,« siger Trine Bramsen til Ritzau.

B.T. filmede sidste onsdag, hvordan skibe i døgndrift dumper slam i Køge Bugt. Se videoen i toppen af artiklen.

Siden 6. januar har tre skibe i døgndrift sejlet fra København til Køge Bugt.

Over 207 gange har skibene sendt slam ud i vandet på samme måde, som du kan se i videoen i toppen af artiklen.

Det svarer til over 200.000 kubikmeter. I alt skal der dumpes 2,5 millioner tons slam.

Slammet er gravet op fra havbunden i Københavns Havn, fordi der her skal skabes en gigantisk kunstig ø kaldet Lynetteholmen.

Bunden er for blød til at være fundament for byggeriet, og derfor graves slammet op fra bunden og sejles til Køge Bugt.

I sidste uge skrev den svenske miljøminister Annika Strandhäll til Trine Bramsen med et ønske om at få stoppet dumpningen.

Det fik Radikale Venstre til at kræve alternativer.

»Det er fuldkommen utænkeligt, at den danske regering kan tillade fortsat dumpning af slam i Køge Bugt, efter den svenske regering har meldt så klart og tydeligt ud,« udtalte miljøordfører Zenia Stampe.

Nu lytter Trine Bramsen altså til kritikken og vil bede forligskredsen – dvs. partierne bag projekt Lynetteholmen – om opbakning til at undersøge løsninger.

Torsdag skal Bramsen i samråd for at svare på spørgsmål om økonomien bag Lynetteholmen.