Direktør i Skat Erling Andersen får nu hård kritik for at have hemmeligholdt Stephen Kinnocks skatte-afgørelse.

- Jeg synes, det er en helt forkert beslutning om hemmeligholdelse, som Erling Andersen træffer. Skat etablerede med Kinnock-sagen en ny fortolkningspraksis - det har andre skatteydere og deres rådgivere krav på at vide, så de kan kræve den samme behandling, som Kinnock fik, siger Ole Birk Olesen, næstformand i Folketingets Skatteudvalg og skatteordfører for Liberal Alliance.

Ole Birk Olesen understreger, at han har tabt tillid til Skat alene på grund af Kinnock-sagen.

- Udefra ser det ud som om, Kinnock på mindst to områder fik betænkelig særbehandling, fordi han var gift med en måske kommende statsminister. For det første ændrede man praksis med netop hans sag - det kunne man have gjort ved andre sager tidligere, men man gjorde det først, da man skulle behandle Kinnocks sag. For det andet udstyrede man Kinnock-sagen med et særligt fortrolighedsstempel, så ikke engang andre medarbejdere med tavshedspligt i Skat kunne få kendskab til sagens præmisser. Min tillid til Skats ligeværdige behandling af skatteyderne er blevet mindre på grund af Kinnock-sagen.

Som BT mandag kunne fortælle, afslører fortrolige mails, at skattedirektør Erling Andersen, én af hovedpersonerne i behandlingen af ægteparret Thorning-Schmidts skattesag, i 2010 afviste et indtrængende ønske fra sine egne kolleger i Skats afdeling for økonomisk kriminalitet om adgang til den ni sider lange frifindelse af Stephen Kinnock. Det skete selvom de præcise begrundelser for, at Kinnock ikke var skattepligtig, siden fik afgørende indflydelse på, at andre personer, der var mistænkt for skattesvig, i virkeligheden slet ikke var skattepligtige.

Erling Andersens beslutning kan således være medvirkende årsag til, at fotomodellen Camilla Vest, hvis sag på mange områder ligner Stephen Kinnocks, fik en millionbøde og næsten to års fængselsstraf for skattesvig.

Dennis Flydtkjær, skatteordfører for Dansk Folkeparti, kalder forløbet yderst kritisabelt.

- Det er rent ud sagt uhyggeligt at tænke på, at det her kunne have endt med, at to sammenlignelige sager kunne have endt med, at den ene borger nu sad i fængsel imens den anden er frikendt. Det alene, fordi man i Skat ikke snakker godt nok sammen.

- Jeg synes næsten, det mest kritisable i denne sag er, at Erling Andersen nægtede at udlevere afgørelsen i Kinnock/Thorning sagen, når han jo af alle var klar over, at der var sket en praksisændring, som har ændret Stephen Kinnock fra at være skattepligtig, til ikke at være skattepligtig i Danmark. En praksisændring man ikke informere andre om, og når der så oven i det kommer en anmodning andre steder fra i Skat, fordi de sider med en lignende sag, så er det jo ganske rystende, at man ikke vil give afgørelsen videre, siger Dennis Flydtkjær.

Som man kan læse i BT i dag, viser en fortrolig mailveksling, at en medarbejder i Skats afdeling for økonomisk kriminalitet den 26. september 2010 - 10 dage efter frifindelsen af Kinnock - skrev til Skat København og bad om adgang til Kinnock-afgørelsen, idet afdelingen 'arbejder med tilsvarende/lignende problemstillinger og er derfor meget interesseret i at få kendskab til grundlaget for afgørelsen i Kinnock-sagen.'

Dagen efter blev medarbejderen og hendes chef ringet op af en medarbejder i Skat København, der ifølge et håndskrevet notat på akterne meddelte, at 'sagen er låst og det vil den fortsat være.'

Fotomodellen Camilla Vest blev efter mail-korrespondancen dømt i Helsingør Byret for skattesvig. Hun blev i 2012 alligevel frikendt i Østre Landsret med direkte henvisning til Stephen Kinnocks skattesag, som siden - af private årsager - var blevet offentliggjort af statsminister Helle Thorning-Schmidt i Politiken.