Topembedsmænd i Københavns Kommune rådgav Danske Bank om, hvordan Frank Jensen kunne overtales til at sige ja til et milliardbyggeri til Danske Bank.

Som B.T. kunne fortælle lørdag, er byggeriet ved Hovedbanegården i København ifølge et fortroligt notat muligvis ulovligt.

Nu viser det sig, at Københavns Kommunes embedsmænd aktivt rådgav Danske Bank om, hvordan banken kunne overbevise overborgmester Frank Jensen (S) og tidligere teknik- og miljøborgmester Morten Kabell (EL) til at stemme for det kontroversielle projekt med blandt andet tårne på helt op til 115 meter.

»Det er ikke embedsmændenes opgave at komme med argumenter til udenforstående aktører, som i det her tilfælde er bygherre. De skal alene forholde sig til, hvad man må og ikke må. Hvis de skal rådgive, så skal det være fordi, de bliver bedt om at give nogle svar af politikerne,« siger forvaltningsekspert og professor ved Roskilde Universitet Bent Greve.

Rådgivningen fremgår af et notat fra et såkaldt ‘styregruppemøde’ fra december 2015, og bag manøvren med at rådgive Danske Bank stod den nuværende direktør i Teknik- og Miljøforvaltningen, Torben Gleesborg, sammen med tidligere planchef i Økonomiforvaltningen Ingvar Sejr Hansen.

Af referatet fremgår det, at de to topembedsmænd gav argumenter til blandt andet daværende ejendomschef i Danica Pension, Peter Mering.

Se billede af referatet her:

Danica Pension er en del af Danske Bank-koncernen, der tidligere i 2015 havde købt Postgrunden for blandt andet at opføre et hovedsæde til Danske Bank. Bankens store byggeprojekt krævede dog en ny lokalplan, som besluttes politisk.

Derfor var mødet med Frank Jensen og Morten Kabell vigtigt for Danica Pension.

Instrueret af de to topembedsmænd fik Peter Mering og andre repræsentanter for Danica Pension at vide, at de over for Frank Jensen skulle fortælle, at projektet blandt andet giver arbejdspladser og muligheder for erhvervslivet. Og til Enhedslistens Morten Kabell skulle det handle om lys, luft og friarealer.

Mødet mellem bygherre og de to borgmestre blev holdt seks dage senere.

I dag siger tidligere borgmester Morten Kabell, at de to topembedsmænd gik for langt.

»I forhold til mødereferatet kan jeg tilslutte mig holdningen om, at embedsmændene her principielt gik over stregen,«siger han.

'Ikke alt er med i referatet'

Siden mødet i december 2015 er to lokalplantillæg vedtaget, blandt andet med støtte fra Frank Jensen. Projektet har mødt stor modstand fra flere naboer, som undrer sig over, at byggeriet skal være så stort, at den tilladte såkaldte bebyggelsesprocent ifølge dem overskrides.

Blandt kritikerne er naboer fra Bernstorffsgade, som lige nu afventer svar fra Planklagenævnet på deres to klager over byggeriet.

Det er på baggrund af naboernes første klage til Planklagenævnet, at Teknik- og Miljøforvaltningen over for advokatfirmaet Horten vurderer, ‘at der er risiko for, at klagerne får medhold’.

For at få indsigt i forløbet har Jørgen Munk og Martin Johansen, der bor på Bernstorffsgade lige over for byggeriet, bedt om aktindsigt i mailkorrespondancer og mødereferater fra sagen. Og de har også bemærket det omtalte referat fra styregruppemødet.

»For os har det hele tiden set ud som om, at der er tale om bestilt arbejde, hvor kommunen har spurgt Danske Bank: Hvad vil I gerne have? Det får I. Og referatet bekræfter os i den fornemmelse. Det viser også, at man på øverste administrative niveau helt tæt på overborgmesteren har arbejdet for at få projektet igennem,« siger Jørgen Munk.

Torben Gleesborg, der som direktør i Teknik- og Miljøforvaltningen rådgav Danica Pension før mødet med borgmestrene, oplyser via forvaltningens presseafdeling, at han ingen kommentarer har til sagen.

Ingvar Sejr Hansen, der rådgav Danske Bank som planlægningschef i Økonomiforvaltningen, afviser kritikken.

»Det er et resume af en drøftelse. På det møde var der en snak om, hvad skal det her projekt kunne: Hvad kan der bygges, og hvor meget kan der bygges. Og hvilke udfordringer der er.«

I nævner bare ikke nogle udfordringer her?

»Det er jo en opsummering, og ikke alt er med i referatet. Det her var nogle af de ting, der blev gjort opmærksom på, at det ville være godt at have med i præsentationen,« siger Ingvar Sejr Hansen, der i dag er vicedirektør i By- og Miljøområdet i Frederiksberg Kommune.

Overborgmester Frank Jensen vil ikke kommentere sagen.