Offentlig kritik og Kasi-Jespers skattesag tog i 2013 så meget af ministeriets opmærksomhed, at daværende skatteminister Holger K. Nielsen fuldstændig overså embedsmænds advarsler om risiko for svindel.

En af Danmarks mest erfarne politikere Holger K. Nielsen (SF) formåede som daværende skatteminister ikke at sætte en effektiv stopper for stærkt stigende skattesvindel i 2012 og 2013, selv om gentagne advarsler blev rejst af embedsværket, der pegede på risiko for svindel med statens penge.

Det skriver Berlingske Business.

Blandt andet nåede en central revisionsrapport ikke frem til Holger K. Nielsens ministerkontor, og et halvt år tidligere overså han tilmed, at der var blinkende advarselslamper i en lovtekst, som han selv fremlagde i Folketinget.

Spørgsmål: Skatteministeriets egen revision advarer i maj 2013 om risiko for svindel med udbytterefusioner. Hvad var din reaktion på rapporten?

»Den rapport hører jeg ikke om overhovedet. Du skal tænke på, at vi på det tidspunkt var optaget af sagerne om Kasi-Jesper og kritikken af, at Skat var for hårdhændet, og jeg laver i den forbindelse en kraftig opstramning omkring Øko-krim (afdeling i Skat, red.) og andet i 2013. Det var det, som vi var optaget af på det tidspunkt,« siger Holger K. Nielsen, der i dag er folketingsmedlem for SF.

Skatteministeriets egne revisorer konkluderede i en central revisionsrapport fra 30. maj 2013, der i dag er lækket til pressen, at der var mangler i kontrollen med udbytterefusion.

»Det er SIRs (Skatteministeriets Interne Revision, red.) vurdering, at Skats kontrol med refusionsanmodninger (...) ikke er tilstrækkelig,« lød det i revisionsrapporten, som anbefalede, at »Skat bør sikre sig bedre imod, at der ikke sker uretmæssig refusion af udbytteskat«.

Men ifølge Holger K. Nielsen fik han ingen orientering om rapporten eller dens indhold - hverken fra Skatteministeriets departementschef, Jens Brøchner, som revisionsrapporten var stilet til, eller fra Jesper Rønnow Simonsen, som Skats øverste direktør.

»Nej, overhovedet ikke,« siger den nu tidligere skatteminister,

Spørgsmål: Var det kutyme at blive orienteret om revisionsrapporter med den slags løftede pegefingre?

»Nej, ikke som jeg husker det,« siger Holger K. Nielsen.

Revisionsrapporten fra maj 2013 var ikke den eneste advarselslampe, som embedsmændene tændte i Holger K. Nielsens ministertid. Allerede et halvt år forinden blev hullerne i kontrollen med udbytterefusion præsenteret direkte for ministeren.

Holger K. Nielsen blev orienteret om risikoen for svindel i forbindelse med lovforslag L 67, som han selv fremsatte som skatteminister 14. november 2012.

Af lovforslaget fremgår, at »Skat (er, red.) blevet opmærksom på, at der kan opstå situationer, hvor der refunderes for meget kildeskat via den såkaldte refusionsordning. Baggrunden er, at Skat ofte ikke råder over de nødvendige kontrol-oplysninger på tidspunktet for udbetalingen af refusionen,« står der i lovforslaget, som i dag ligger på Folketingets hjemmeside.

Da Berlingske i fredags spurgte Holger K. Nielsen, hvorvidt han var vidende om den utilstrækkelige kontrol, svarede han kort og entydigt »nej«.

Da Berlingske denne uge præsenterer lovteksten for ham, som han selv fremlagde i 2012, lyder svaret lidt mere nuanceret fra den tidligere skatteminister.

»Det var teknik. Der er jo et hav af tekniske ændringsforslag i lovforslaget, og det, du taler om, det var gemt væk som en lille del af det. Så vidt jeg husker, var det heller ikke med i fremlæggelsestalen.«

Spørgsmål: Jo, denne lovændring står netop i din fremlæggelsestale, som fylder mindre end en A4-side. Og I endte jo også med at vedtage en lovændring på området?

»Det var en lillebitte teknisk ting i november 2012, og det blev ikke nævnt, at der var et stort problem. Det blev bare nævnt, at der var et potentielt problem,« siger Holger K. Nielsen.

Siden viste det sig, at Skats manglende kontrol blev udnyttet massivt af svindlere. En foreløbig opgørelse fra Skat viser, at der formodentlig er blevet svindlet for mindst 30 millioner kroner i 2012, 600 millioner kroner i 2013, 2,5 milliarder kroner i 2014 og 3,2 milliarder kroner, inden hullet blev lukket i juli 2015, da det samlede tab havde rundet 6,2 milliarder kroner.

Foreløbig har den nye skatteminister, Karsten Lauritzen (V), meddelt, at Skatteministeriets Interne Revision får fire uger til at gennemføre en undersøgelse af, hvem der vidste hvad og hvornår i sagen om den manglende kontrol og de forsvundne milliarder.

Desuden har Statsrevisorerne bedt Rigsrevisionen igangsætte en undersøgelse om det samme spørgsmål. Den undersøgelse forventes først færdig senere på året.

Flere folketingspolitikere har efterlyst, at der bliver placeret ansvar i sagen. Men den tidligere skatteminister Holger K. Nielsen mener ikke, at der bliver behov for at placere et politisk ansvar på en eller flere af de mange skatteministre, som har stået i spidsen for den danske skattemyndighed siden 2010.

Spørgsmål: Hvordan har du det med, at du var minister, mens I kunne have stoppet hullet, men ikke fik gjort det?

»Det har jeg ikke nogen kommentarer til. Jeg ser frem til, at Rigsrevisionen får lavet sine undersøgelser, og der er mange aspekter i denne sag at kigge på, så det vil jeg afvente,« siger Holger K. Nielsen.

Spørgsmål: Er det rimeligt at bede Rigsrevisionen forsøge at afdække de forskellige skatteministres ansvar i denne sag?

»Nej, det er jo ikke dens opgave. Den skal lave en rapport, og så skal Statsrevisorerne ind over. Hvordan de vil håndtere det, har jeg ingen mening om,« siger Holger K. Nielsen til Berlingske Business.

Han overtog 16. oktober 2012 posten som skatteminister fra den tidligere SFer Thor Möger Petersen. 12. december 2013 afleverede han den omstridte ministertaburet videre til partifællen Jonas Dahl (SF).