Lyt til artiklen

Rigspolitichef Thorkild Fogde er i sit livs arbejdsmæssige krise, efter at Minkkommissionen udkom med sin kritik i sidste uge. For første gang, siden Minkkommissionens rapport udkom, udtaler Thorkild Fogde sig nu i sagen.

Minkkommissionen mener, at Thorkild Fogde allerede 5. november 2020 var fuldt ud klar over, at der ikke var lovhjemmel til at aflive alle mink i Danmark.

Alligevel stod han på et pressemøde to dage senere og gav udtryk for, at »der er ved at foregå en kraftig opskruning af tempoet« for aflivning af mink i »Nordjylland og resten af landet«.

Det er en vildledning, som kommissionen mener er et »brud på sandhedspligten og legalitetsprincippet i forbindelse med opretholdelsen af den grove vildledning, som kunne føres tilbage til pressemødet 4. november 2020«. Altså pressemødet, hvor Mette Frederiksen sagde, at alle mink i Danmark skulle aflives.

Men Fogde selv er uenig i kommissionens konklusioner. Det fortæller han til B.T., som først fik telefonisk kontakt med Thorkild Fogde, hvor han hurtigt afsluttede samtalen og lagde på.

Ni minutter efter ringede han dog tilbage og kom med en række kommentarer, inden han afsluttede samtalen.

Thorkild Fogde, Minkkommissionen mener jo, at du med åbne øjne har vildledt og dermed forbrudt dig mod sandhedspligten og legalitetsprincippet. Kan du fortsætte som rigspolitichef efter den sag her?

Rigspolitichef Thorkild Fogde deltog ofte i pressemøder i forbindelse med coronaepidemien og håndteringen af ordren om aflivning af alle mink. Her to dage efter det berømte pressemøde 4. november 2020, hvor Mette Frederiksen gav besked om, at alle danske mink skulle aflives.
Rigspolitichef Thorkild Fogde deltog ofte i pressemøder i forbindelse med coronaepidemien og håndteringen af ordren om aflivning af alle mink. Her to dage efter det berømte pressemøde 4. november 2020, hvor Mette Frederiksen gav besked om, at alle danske mink skulle aflives. Foto: Emil Helms
Vis mere

»Ja, altså, jeg nævnte for dig, at jeg ikke rigtig udtaler mig i sagen … Det, du lige siger her, det er jeg ikke enig i.«

Nej …

»Jeg er ikke enig i den konklusion. Nu må sagen gå sin gang, og så må vi se. Så jeg har ikke så mange andre kommentarer på nuværende tidspunkt.«

Nej. Hvorfor er du ikke enig i den kritik?

»Det vil jeg ikke gå ind i nu. Der ligger et høringssvar, hvor man kan læse mine synspunkter.«

Thorkild Fogde mener, at han ikke på pressemødet 7. november talte om aflivning af alle mink, men alene, at man skulle skrue op for tempoet i aflivningszonerne 1 og 2. Her var der hjemmel til aflivning.

Men Minkkommissionen citerer i sin kritik Thorkild Fogde for at have talt om »hele landet« til pressemødet 7. november, og at kernen i pressemødet i det hele taget handlede om aflivning af mink over hele landet.

»For så vidt angår aflivning af mink, der er der allerede ved at foregå en kraftig opskruning af tempoet. Der bliver tilført ressourcer, og tempoet skrues op både i Nordjylland og i resten af landet, som fødevareministeren også nævnte før,« sagde Thorkild Fogde.

Thorkild Fogde, her synes jeg, det er svært at følge den argumentation, som du kommer med, da du jo er citeret for at tale om resten af landet. Så er der jo tale om hele Danmark. Dermed vildleder du vel på samme måde som det berømte pressemøde 4. november, men nu er det bare tre dage senere, 7. november?

»Der kan du jo se i mit høringssvar, at jeg udtaler mig om myndighedsaflivningerne i zone 1 og 2. Det er der, myndighederne afliver og skruer tempoet op.«

Men …

»Men vi kommer for tæt ind i beretningen, Peter, jeg forstår godt, at du gerne vil høre mere, men nu må sagen gå sin gang, og så har jeg ikke rigtig yderligere kommentarer.«

Er du enig med Minkkommissionen i, at du 5. november godt var klar over, at der ikke var hjemmel til aflivning af alle mink i Danmark?

»Nej, så tydeligt stod situationen ikke for mig på det tidspunkt.«

Ok, hvad så med 7. november, er du klar over det der?

»Nej, så tydeligt stod situationen ikke for mig.«

Det vidste du simpelthen ikke?

»Nej.«

Rigspolitichef Thorkild Fogde er hårdt belastet af Minkkommissionens kritik. Her ankommer han til mindehøjtidelighed for ofrene ved skyderiet i Field's i København.
Rigspolitichef Thorkild Fogde er hårdt belastet af Minkkommissionens kritik. Her ankommer han til mindehøjtidelighed for ofrene ved skyderiet i Field's i København. Foto: Philip Davali
Vis mere

Okay. Så du mener godt selv, at du kan fortsætte som landets øverste politichef efter den her sag? Det må vel være konklusionen, hvis du ikke vidste, der ikke var hjemmel?

»Det er der jo andre, som må afgøre,« siger Thorkild Fogde og fortsætter:

»Jeg siger ikke, at jeg ikke vidste, at der var hjemmelsmæssige overvejelser. Jeg siger bare, at så tydeligt stod situationen ikke for mig, som du skitserer den der.«

»Det var nogle overvejelser, som foregik andre steder end i politiet.«

Okay, men politidirektør Lykke Sørensen har jo forklaret, at hun sagde det til dig personligt. Du var også til et møde 5. november om morgenen, og du fik en mail om det klokken 10.42 den 5. november, hvor hjemmelspørgsmålet blev rejst, men alligevel så vidste du det simpelthen ikke? At der ikke var hjemmel til det her?

»Jeg tror ikke, jeg kan udtale mig mere om det nu, Peter, jeg kan godt forstå, du spørger, men der kommer jo en videre proces i det her forløb. Jeg har ikke flere kommentarer for nuværende, men tak for samtalen.«

Minkkommissionen mener, at statsminister Mette Frederiksen har »groft vildledt«, og at der er tale om en »klart ulovlig ordre,« men »at hun ikke har haft viden om eller hensigt hertil«. Kommissionen mener til gengæld, at Thorkild Fogde netop tidligt var vidende om den manglende hjemmel, men alligevel fortsatte med vildledning.
Minkkommissionen mener, at statsminister Mette Frederiksen har »groft vildledt«, og at der er tale om en »klart ulovlig ordre,« men »at hun ikke har haft viden om eller hensigt hertil«. Kommissionen mener til gengæld, at Thorkild Fogde netop tidligt var vidende om den manglende hjemmel, men alligevel fortsatte med vildledning. Foto: Søren Bidstrup
Vis mere

Ved du, hvornår den proces er afsluttet?

»Det tør jeg ikke sige.«

Er du på arbejde i dag?

»Det er sådan lidt frem og tilbage.«

Så ja, du er lidt på arbejde?

»Man er altid lidt på arbejde i mit job.«

Okay, men er du …

»Nu bliver vi nødt til at afslutte samtalen, Peter, men tusind tak for din interesse. Nu må sagen gå sin gang, og så må sagen blive behandlet der, hvor den skal behandles. Tak skal du have,« siger Thorkild Fogde.

Frederik Waage, professor ved Juridisk Institut ved Syddansk Universitet og ekspert i forvaltningsret, er overrasket over, at Fogde giver interview om sagen.

»Det er en meget alvorlig sag for Thorkild Fogde, og det er bemærkelsesværdigt, at han udtaler sig på nuværende tidspunkt,« siger Waage og fortsætter:

»Det er et problem for ham, at Minkkommissionen mener, at han netop har haft kendskab til den manglende lovhjemmel. Det mener kommissionen jo for eksempel ikke, at Barbara Bertelsen har,« siger han.

Sten Bønsing, professor i forvaltningsret ved Juridisk Institut på Aalborg Universitet, er enig i, at det er en alvorlig sag for Fogde. Han forklarer, at det netop er væsentligt, om Fogde har kendt til den manglende lovhjemmel eller ej.

»Det kan jo sige noget om, hvor vi er på skalaen i forhold til, om det er forsætligt eller uagtsomt. Man kan jo gå fri for ansvar, hvis man ikke var klar over, hvad man stod overfor. Det er vel det, som er hans synspunkt,« siger Bønsing.

Det er Medarbejder- og Kompetencestyrelsen, som i øjeblikket er ved at tage stilling til, hvordan den videre proces skal forløbe for de i alt ti embedsmænd, som Minkkommissionen mener, at der er grundlag for at drage til ansvar for deres fejl og pligtforsømmelser i håndteringen af Minksagen.

Thorkild Fogde har over for B.T. understreget, at politiet ikke på noget tidspunkt foretog aflivninger uden for zonerne 1 og 2, hvor der var hjemmel til aflivning. Minkkommissionens kritik går også alene på, at Fogde har vildledt ved at give indtryk af, at der var hjemmel til aflivning i den såkaldte zone 3, hvor hjemmel manglede.