For få år siden kæmpede Mattias Tesfaye for voldelig revolution. Hans parti fik takkekort fra Nordkorea i 2002

I dag er 31-årige Mattias Tesfaye på valg til næstformandsposten i SF. Men for bare syv år siden, så sad selvsamme Tesfaye i landsledelsen på Danmarks Kommunistiske Parti - Marxister og Leninister (DKP/ML), der ville omstyrte samfundet med vold og magt.

BT har fundet partiets principprogram fra den tid, hvor Mattias Tesfaye var aktiv i ledelsen. Partiets program beskriver uden omsvøb, at samfundet skal omstyrtes med magt og et proletariatisk diktatur indføres. Der skal indføres hemmeligt politi og en såkaldt ’folkehær’. Samtidigt skal al privat ejendomsret ophøre og staten skal beslaglægge alle større virksomheder, godser og ’boligspekulanters ejendomme’.

- Lenin påpegede i flere af sine skrifter, at den kapitalistiske stat er et undertrykkelses- og klasseinstrument i borgerskabets hænder. Dette betød, at arbejderklassen ikke skulle gøre sig illusioner om, at overgangen til socialismen kunne ske ad fredelig vej, står der i programmet, som også skriver:

- Da den gamle kapitalistiske statsmagt er indrettet på at forsvare et mindretals privilegier og holde flertallet nede, er den i hele sin opbygning og sit indhold totalt uanvendelig i et socialistisk øjemed. Den vil derfor umiddelbart blive opløst, lyder det. Den private ejendomsret skal også være forbi.

- Nøglesektorer i industrien samt monopoler og større kapitalistiske virksomheder eksproprieres ligeledes. Der vil også finde ekspropriering sted af al jorden i byzone, samt af boligspekulanternes ejendomme, lyder det.

Mattias Tesfaye forsøger bestemt ikke at tale sin politiske fortid ned, da BT fanger ham på telefonen.

- Det er rigtigt. Jeg var en del af et revolutionært parti dengang. I dag er jeg ked af, at jeg har været medlem der, siger Tesfaye.

Det er jo ikke så mange år siden. Kan du ikke forstå, at folk kan have svært ved at stole på, at du egentlig har ændret dig?

- Jeg tror, at folk der kender mig i dag, de ved godt,at jeg nu er vaccineret mod de holdninger, siger Tesfaye.

Han forklarer, at han ændrede sin revolutionære indstilling under et seks måneders ophold på Krabbesholm Højskole, da han var cirka 21 år.

- Du må tænke på, at min familie og alle mine venner var kommunister, da jeg voksede op. Det var min indgang i det politiske miljø. Men på højskolen mødte jeg mange andre mennesker med et andet livssyn, som prægede mig. Da jeg kom tilbage forekom al den snak om revolution mig helt fjern. I dag er det helt gak, siger Tesfaye.

Men du blev da i partiet i et par år endnu?

- Ja, men jeg blev hurtigt kørt ud på et sidespor. Jeg modarbejdede jo mange af de revolutionære ting.

I fik for eksempel et takkebrev fra Nordkorea til jeres kongres i 2002. Hvordan har du det med det i dag?

- Jeg krummer tæer over det. Det er langt ude. Nogle griner måske, men det er faktisk ikke morsomt. Det var den slags ting, jeg pegede på, som forkerte dengang, siger Tesfaye.

Mattias Tesfaye meldte sig ud af kommunistpartiet, da flere af de små partier blev slået sammen i gruppen Danske Kommunister i 2005. Herefter meldte han sig ind i SF.