Ordensreglement for folkeskoler skal ændres, så hjemsendelse bliver mere brugbart værktøj, siger minister.

Børne- og undervisningsminister Mattias Tesfaye (S) vil ændre i folkeskolens ordensbekendtgørelse, så det bliver nemmere at sende skoleelever med dårlig adfærd hjem, siger han til Ritzau.

Meldingen kommer, efter at ministeriet har foretaget en kortlægning af grænseoverskridende adfærd i landets folkeskoler.

Kortlægningen viser, at der ikke kan ses en generel stigning i grove overtrædelser af skolernes ordensreglement. Men der er mere udadreagerende adfærd end tidligere fra elever i særligt de mindste klasser, og så bruges der hårdere sprog.

- Jeg synes, det er for restriktivt, hvordan man kan bruge hjemsendelse som værktøj, siger Mattias Tesfaye.

Konkret vil han se på regler om, at elever i dag kun må hjemsendes to gange på et skoleår med en begrænsning på, hvor mange dage det kan omfatte.

Hvordan ændringen helt konkret skal tage sig ud, er ikke fastlagt endnu, siger Mattias Tesfaye.

- Dels vil jeg gerne opfordre skolerne til at bruge de værktøjer, de allerede har. Det er helt i orden at bruge de sanktionsmuligheder, der er i ordensbekendtgørelsen.

- Dels er der behov for at modernisere den lidt og give skoleledelsen bedre mulighed for at bruge hjemsendelsesværktøjer, siger ministeren.

Formanden for Danmarks Lærerforening, Gordon Ørskov Madsen, mener, at ordensbekendtgørelsen og sanktionsmulighederne skal tydeliggøres. Flere hjemsendelser er dog ikke den rigtige løsning.

- Det er en helt forfejlet måde at tage fat i den her problemstilling på. Hjemsendelser sker først, når tingene er gået rigtig, rigtig galt. Vi skal have dæmmet op for konflikterne, før det går så galt.

- Problemerne skal løses ved, at vi sætter massivt ind på forebyggende, tidligere indsatser. Det handler om at få to lærere og socialpædagogiske indsatser i klasserne, så små problemer ikke vokser sig store, siger han.

Han tilføjer, at lærerne har svært ved at løse konflikterne, når de står alene med en klasse med 27 elever.

Ifølge Kommunernes Landsforening (KL), der har talt med en række kommuner om, hvad de oplever af grænseoverskridende adfærd på skolerne, efterlyser skolerne netop bedre redskaber, når det gælder hjemsendelser af elever.

Tesfaye bider særligt mærke i det grove sprog, der ifølge kortlægningen bruges hos mange helt unge elever.

- Det er ikke noget, børnene har lært fra Bamses Billedbog. Det er børn, der får nogle andre indtryk, end deres forældre fik, da de var syv og otte år gamle.

Det er særligt sager på Borup Skole ved Køge og Agedrup Skole i Odense, der har afstedkommet den kortlægning, der altså nu skal danne grundlag for ændringer i folkeskolens ordensbekendtgørelse.

Her har flere medier kunnet berette om voldsom adfærd fra flere elever.

/ritzau/