Den socialdemokratiske børne- og undervisningsminister Mattias Tesfaye forklarer nu, at danske børns søvn ikke er skolernes ansvar. Det er forældrenes. 

»Pilen peger på forældrene. Vi bliver nødt til at sige til de unge, at der er noget, der hedder sengetid, hvor man slukker sin mobil og lægger sig til at sove. Det ansvar ligger hos forældrene. Skolerne kan ikke løse alle problemer,« siger ministeren til DR.

Ministerens udmelding kommer i kølvandet af flere skolers beslutning om at lade elever i skolernes øverste klasser møde op til en time senere. 

Skolerne forklarer, at de oplever, at eleverne ganske enkelt ikke får sovet nok om natten. Det går både ud over indlæringen og humøret på skolen. 

Skolernes oplevelse matcher desuden Statens Institut for Folkesundheds viden på området, som siger at tre ud af fire 15-årige ikke får sovet mellem otte og 10 timer om natten, hvilket ellers er anbefalingen. 

Mattias Tesfaye forklarer, at han ikke vil opfordre danske skoler til at indføre senere skoletid generelt. Han forklarer overfor DR, at skoleeleverne på et eller andet tidspunkt i deres liv alligevel kommer til at skulle møde tidligere om morgenen. 

Omvendt så har han ikke noget imod at de enkelte skoler selv løser deres problemer. Hvis skoledagen er mellem 8-16, og elever, forældre, lærere og ledelse alle kan blive enige om en senere mødetid, så er han ikke modstander af det.