Mindst 42 millioner kroner.

Så mange penge har Dansk Tandlægeforening opkrævet uretmæssigt af Danske Regioner.

Og ikke nok med, at pengene ifølge Danske Regioner og Sundhedsministeriet er blevet opkrævet på et forkert grundlag.

De er også blevet brugt til at finansiere en forsikring, som tandlægerne i strid med loven har været tvunget til at betale til.

Det fremgår af et nyt svar fra sundhedsminister Magnus Heunicke (S) til Folketingets Sundhedsudvalg.

Nu vil regionerne have pengene tilbage og stoppe den eksisterende ordning, mens Tandlægeforeningen pure afviser at have gjort noget forkert.

Sagen tager sin begyndelse i februar 2022, hvor Danske Regioner kunne oplyse, at regionerne fra 2019 til 2020 har udbetalt 42 millioner kroner til Dansk Tandlægeforening.

I 2021 budgetterede foreningen med yderligere 20 millioner kroner fra samme indtægtskilde.

Men Sundhedsministeriet og Danske Regioner kom i forbindelse med opgørelsen af beløbet frem til, at Tandlægeforeningen slet ikke skulle have haft de mange millioner.

Ved du noget om sagen? Skriv til en af journalisterne bag historien på cweb@bt.dk

Foreningen havde nemlig allerede modtaget pengene én gang.

Hver måned trækker regionen en del af det sygesikringstilskud, tandlægerne modtager, og overfører det direkte til Tandlægeforeningen.

Pengene går til at dække administrationsudgifterne til en forsikring, der hedder tandskadeerstatningen.

Men siden 2019 har Tandlægeforeningen altså også faktureret regionerne direkte for de samme administrationsudgifter.

Ud over problemerne med den dobbelte fakturering kan B.T. nu fortælle, at pengene har været brugt til en forsikringsordning, der burde være frivillig, men som alle tandlæger har været tvunget til at betale til.

Og det er i strid med loven, konkluderer professor i jura ved Københavns Universitet Karsten Naundrup Olesen, som har gennemgået sagen for Praktiserende Tandlægers Organisation, der ønsker at udbyde en alternativ forsikringsmodel til tandlægerne.

»Som det har fungeret indtil nu, så trækker regionerne penge fra tandlægernes tilskud, som blandt andet går til forsikringen. Og hvis du som klinikejer ikke ønsker den forsikring, så er der ikke hjemmel til at foretage den tilbageholdelse,« siger han og slår fast:

»Det offentlige må ikke opkræve penge, som de ikke har hjemmel til. Og det er der ikke her. Der er ikke nogen forsikringspligt.«

Samme konklusion når Danske Regioner frem til, og de stopper nu opkrævningen.

»Da der således nu ikke er hjemmel til, at regionerne tilbageholder penge fra tandlægernes honorarer til dækning af ordningen, vil Danske Regioner tage skridt til at stoppe opkrævningen,« fremgår det af et skriftligt svar til B.T.

Tandlægeforeningen har tidligere udtalt til Berlingske, at de ikke mener, de har opkrævet pengene uretmæssigt.

»Det er ikke bare noget, vi har gjort i ly af natten og sneget os til at sende en større regning. Vi har sagt til dem fra dag ét, at vi opkræver for administrationen,« sagde Henrik Paul Nielsen, der er formand for Tandlægeforeningens Praksisforsikrings Udvalg, til Berlingske tidligere på året.

B.T. har stillet Tandlægeforeningen en række spørgsmål om tilbagebetalingen af de mange millioner og problemerne med, at pengene er gået til en forsikringsordning, der reelt ikke har været frivillig, men foreningen har ikke haft mulighed for at nå at vende tilbage inden deadline.