Antallet af reeksamener eksploderer på universiteterne som følge af fremdriftsreformen, og ministeren ignorerer problemet, lyder kritikken fra de studerende.

Efter studiefremdriftsfreformen blev indført, er antallet af reeksamener steget med 270 procent på Det Humanistiske Fakultet på Københavns Universitet. Og det er langt fra den eneste negative konsekvens, påpeger Danske Studerendes Fællesråd. Formand Yasmin Davali er godt og grundigt skuffet over uddannelsesminister Sofie Carsten Nielsens (R) svar ved tirsdagens samråd.

»Jeg synes, det er skræmmende at opleve en minister, der så konsekvent nægter at forholde sig til de advarsler, hun får fra hele sektoren,« siger Yasmin Davali i en pressemeddelelse.

Fremdriftsreformen skal sikre hurtigere gennemførselstider - og den betyder, at studerende ikke længere kan udskyde eksamener, men i stedet automatisk er tilmeldt reeksamen, hvis de udebliver eller afleverer en blank opgave.

Ifølge en spørgeundersøgelse, som Magisterforeningen har fået lavet sammen med DJØF og Ingeniørforeningen, frygter de studerende, at reformen vil gå ud over deres uddannelse.

Næsten halvdelen af de adspurgte siger, at de forventer at blive mere stressede, mens 12 procent vurderer, at der nu er øget sandsynlighed for, at de dropper ud af studiet.

»Der er ingen tvivl om, at reformen kommer til at have ødelæggende konsekvenser for vores uddannelser, men i stedet for at forholde sig til kritikken så har ministeren stukket hovedet i jorden. Det virker som om, hun håber på, at problemerne går over af sig selv, hvis hun bare ignorerer dem længe nok. Men det gør de altså ikke,« siger Yasmin Davali.

Sofie Carsten Nielsen har gentagne gange udtalt, at hun først vil evaluere fremdriftsreformen, når den er fuldt implementeret. Det vil ifølge de studerende kun gøre de negative konsekvenser endnu større:

»Jeg har svært ved at forestille mig, hvad en drøftelse af reformen i 2016 kommer til at betyde, når ministeren tilsyneladende nægter at åbne øjnene for de negative konsekvenser der allerede nu kan ses. Det bliver rigtig svært at indgå i en konstruktiv dialog, når ministeren på forhånd har besluttet sig for at stille sig på bagbenene og lade være med at lytte,« siger Yasmin Davali.