Et tema overskygger alle de andre, når københavnerne skal sætte deres kryds 16. november.

Hele 55 procent af de adspurgte borgere i Københavns Kommune har nemlig ‘Klima, miljø og natur’ som et af deres tre vigtigste temaer til kommunalvalget.

Det viser en undersøgelse fra Epinion lavet på vegne af Danmarks Naturfredningsforening.

Det er langt mere end det næstvigtigste tema, ‘Almene boliger', som 29 procent af borgerne peger på.

Særlig for de unge vælgere er det grønne vigtigt. Blandt de 18-34-årige er tallet helt oppe på 62 procent. Mere end dobbelt så meget som noget andet tema.

Man kunne måske fristes til at tro, at det grønne fokus primært drejede sig om klima og CO2-udledning. Men adspurgt om, hvilke initiativer kommunen bør fokusere på, peger hele 43 procent af københavnerne på »at sikre natur og flere grønne områder« som det vigtigste.

I forlængelse af det har byggeriet på Amager Fælled også et stort fokus hos vælgerne, hvor 67 procent af vælgerne er enten helt uenige eller delvist uenige i, at området skal frasælges til boligbyggeri.

Det omdiskuterede emne om vedligeholdelse af veje og parkeringsfaciliteter bliver i undersøgelsen kun vurderet som et af de tre vigtigste temaer af 12 procent af de adspurgte.

Det grønne fokus har også stort fokus på landsplan, men ikke sammenlignet med København. Med 34 procent er ‘Klima, miljø og natur’ det næstvigtigste kommunale tema på landsplan, kun overgået af ældrepleje med 40 procent.

Det er ikke overraskende noget, man er ovenud lykkelig for i Danmarks Naturfredningsforening.

»Det er fantastisk, at den grønne dagsorden fylder så meget hos vælgerne, og at så mange ser den som et kommunalt kerneområde, der skal prioriteres rundt om på rådhusene. Kommunerne har et stort ansvar, hvad både natur, miljø og klima angår, og det bliver de kommende kommunalbestyrelser nødt til at leve op til. Heldigvis er det også et emne, der allerede fylder hos politikerne og i den kommunale valgkamp,« siger præsident i Danmarks Naturfredningsforening, Maria Reumert Gjerding, i en pressemeddelelse.

I Region Hovedstaden peger 40 procent på det grønne fokus, som det vigtigste tema, hvilket klart gør det til den region, der tillægger det størst vigtighed.

Undersøgelsen peger i øvrigt på tæt på dødt løb mellem de to største partier i kommunen, Socialdemokratiet og Enhedslisten.

Andre læser også