Ombudsmanden retter kritik af Inger Støjbergs ministerium for at være for lang tid om at besvare aktindsigter.

Udlændinge- og Integrationsministeriet får nu skarp kritik i en undersøgelse fra ombudsmand Jørgen Steen Sørensen for at være alt for lang tid om at behandle klager om aktindsigt.

Det skriver Information.

Det fremgår blandt andet af undersøgelsen, at ministeriet i første halvår af 2018 har færdigbehandlet 116 sager, og at den gennemsnitlige svartid er oppe på 52 arbejdsdage - mere end syv gange længere end lovens frist på syv arbejdsdage.

Ministeriets svartider er så lange, at ombudsmanden finder, at det giver "anledning til alvorlig bekymring", som han skriver.

Samlet set mener Jørgen Steen Sørensen, at Udlændinge- og Integrationsministeriet "generelt har store vanskeligheder med at leve op til de krav til sagsbehandlingstiden i aktindsigtssager, som fremgår af offentlighedslovens forarbejder".

I 2017 færdigbehandlede ministeriet 153 sager, hvor den gennemsnitlige sagsbehandlingstid var 21 arbejdsdage - altså tre gange så lang tid, som loven anviser.

Og kun omkring en tredjedel af sagerne blev afsluttet inden fristen på syv arbejdsdage, mens hver ottende sag trak ud over 40 arbejdsdage.

Siden er svartiderne endda blevet endnu længere. Som nævnt var ministeriet i første halvår 2018 gennemsnitligt 52 arbejdsdage om at færdigbehandle 116 sager.

Samtidig voksede andelen af sager, der trækker længere ud end 40 arbejdsdage, til 40 procent.

Offentlighedsrådgiver Oluf Jørgensen, der i sin tid var medlem af Offentlighedskommissionen, siger, at ombudsmandens undersøgelse er "en hård kritik".

- Den viser, at Inger Støjbergs ministerium klart bryder med offentlighedslovens krav om hurtig svartid, siger Oluf Jørgensen til Information.

Ministeriet udtaler i en skriftlig kommentar, at der er mange sager, og at man "er bevidst om, at sagsbehandlingen i en række tilfælde har været meget lang".

- Ministeriet har allerede iværksat en række tiltag, der skal bidrage til at forbedre sagsbehandlingstiden, står der.

- Blandt andet gennemføres der nu en tidlig screening af alle sager, og der er indført en fast track-ordning for de sager, hvor det relevante materiale er af mindre omfang.

Det uddybes, at ministeriet vil "se nærmere på, hvordan der kan iværksættes yderligere tiltag til at nedbringe sagsbehandlingstiden".

/ritzau/