Der efterlades ikke meget håb om en pludselig opholdstilladelse til 13-årige Atcharapan 'Mint' Yaungyai i det svar, som Inger Støjberg torsdag har givet til Folketingets Udlændinge- og Integrationsudvalg.

Men 'Mint's stedfar, Frank Thøgersen, garanterer, at han ikke opgiver sin kamp for at få familien sammenført, så han, hustruen Ratre, Mint og den treårige søn Malick igen kan have en normal hverdag i Køge.

Den 1. oktober, når Folketinget åbner igen, er det et år siden, at Mint blev udvist af Danmark.
Den 1. oktober, når Folketinget åbner igen, er det et år siden, at Mint blev udvist af Danmark.
Vis mere

»Jeg kan ikke forestille mig, at Inger Støjberg som menneske inderst inde synes, at loven fungerer, som den skal. Hun tør måske ikke gøre noget ved det nu, fordi der så vil komme et politisk ramaskrig. Men der vil komme en ændring. Det er jeg nødt til at tro på,« siger Frank Thøgersen

B.T. har i tre dage forsøgt at få et interview med politikere fra regeringspartiet Venstre, men hverken udlændinge- og integrationsminister Inger Støjberg, udlændingeordfører Mads Fuglede eller andre fra partiet har stillet op.

B.T. ville godt have spurgt politikerne, om loven fungerer, som den skal, når børn som Mint vurderes til ikke at kunne integreres til trods for, at hun har sin skoleleders ord for, at hun allerede er integreret.

Men Inger Støjberg 'har på nuværende tidspunkt ikke noget at tilføje til det svar, hun har givet til Folketinget', melder hendes særlige rådgiver.

Inger Støjberg (V) bakker i et svar til Udlændinge- og Integrationsudvalget op om sine embedsmænd, idet hun antager, at der er lavet en grundig sagsbehandling af Mints sag.
Inger Støjberg (V) bakker i et svar til Udlændinge- og Integrationsudvalget op om sine embedsmænd, idet hun antager, at der er lavet en grundig sagsbehandling af Mints sag. Foto: Mads Claus Rasmussen
Vis mere

I sit udvalgssvar erklærer ministeren, at hun bakker op om embedsmændene, der har vendt tomlen nedad for en opholdstilladelse til Mint.

'Jeg kan sagtens forstå, at familien i den sag, som spørgeren (Jacob Mark, SF, red.) henviser til, gerne havde set et andet udfald af sagen, men jeg har tillid til, at der er foretaget en grundig sagsbehandling af både Udlændingestyrelsen og det uafhængige Udlændingenævn.'

'Jeg undersøger selvfølgelig løbende, om der er behov for at justere bl.a. de krav, der stilles i sager om familiesammenføring med børn.'

'Efter min opfattelse er kravet om muligheden for en vellykket integration nødvendigt, idet børn så vidt muligt bør vokse op her i landet og tilegne sig danske værdier og normer og ikke i deres formative år blive fastholdt i værdier og normer, der ligger meget langt fra vores. Det er således for mig afgørende, at vi fastholder kernen i kravet,' står der videre.

Jacob Mark udlægger teksten:

»Det ser desværre ikke ud til, at ministeren ønsker at ændre på loven. Den her vanvittige sag ændrer ikke på hendes opfattelse af, om loven er god nok. Hun svarer, at det er vigtigt med vellykket integration, og Mint var jo tydeligvis godt integreret, så efter min mening har vi en lov, der ikke fungerer efter hensigten, når hun ikke kan få opholdstilladelse,« siger han.

B.T. har bedt om et interview hos Socialdemokratiet, der ligesom Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti har lagt mandater til den seneste lovgivning om familiesammenføring af børn.

Men heller ikke her har nogen stillet op til trods for henvendelser til partiets pressetjeneste gennem to dage samt direkte henvendelser til udlændingeordfører Mattias Tesfaye.