Ulrich Fredberg (V) forlader politik, meddelte han onsdag på et regionrådsmøde i Region Midtjylland.

Det skete under behandlingen af budgettet for 2024, hvor Regionshospitalet Silkeborg bliver ramt af store besparelser.

Fredberg er utilfreds med den førte politik i Region Midtjylland og føler ikke, at regionens medarbejdere altid er blevet hørt tilstrækkeligt.

»Jeg er så uenig i de beslutninger, vi er med til at tage. Jeg mener, man har lavet for mange besparelser, som har kostet lemmer og liv,« siger han til B.T. og bemærker, at mange skandalesager på regionens hospitaler kunne have været undgået, hvis man havde lyttet mere til advarsler fra fagfolk.

Han henviser til blandt andet amputationsskandalen på Aarhus Universitetshospital, hvor flere patienter har fået amputeret ben, selvom det muligvis kunne være undgået. 

Derudover nævner han sagen fra Regionshospitalet Silkeborg fra 2020, hvor patienter ikke fik tilbudt den scanning for lungekræft, som de har ret til ifølge Sundheddsstyrelsens retningslinjer.

Fredberg er blandt andet overlæge på Bispebjerg Hospital og privatpraktiserende idrætslæge på Stadionklinikken i Aarhus.

Han har været regionspolitiker i seks år og fik ved seneste valg 14.716 personlige stemmer kun overgået af regionrådsformand Anders Kühnau (S).

1. næstformand i Region Midtjylland, Hanne Roed (B) er »ked af«, at Fredberg nu går ud af politik.

»Men jeg er usikker på, om han har så meget ret, som han lidt bombastisk får fremlagt. Men ingen tvivl om, at noget skulle have været gjort bedre i de omtalte sager.«

»Han har som politiker påpeget nogle ting, som jeg synes har været godt, og han har en lægefaglig indsigt, som har kunnet kvalificere nogle af de snakke, vi har haft mellem regionspolitikerne.«

Adspurgt om han har en kommentar til kritikken fra Fredberg svarer regionrådsformanden, Anders Kühnau: »Nej, det har jeg ikke.«