Folketingets vagthund tager sin hårdeste kritik i brug over for Skatteministeriet i ejendomsvurderingssag.

Skatteministeriet får Statsrevisorernes skarpest mulige kritik, fordi ministeriet ifølge rigsrevisorerne ikke har haft styr på økonomi og tidsplan for et ejendomsvurderingssystem, der er under udvikling.

Rigsrevisionen har fundet, at Skatteministeriet ikke har haft styr på hverken budgetter, økonomi eller fremdrift i projektet, der skal give nye ejendomsvurderinger til landets boligejere.

Værst er det dog, at der er brugt langt flere penge på projektet, end Folketinget har godkendt.

- Vi kan konstatere, at vi må udtale en skarp kritik af Skatteministeriet, fordi man ikke har overblik over fremdrift, tidsplan og risici i projektet.

- Der mangler et budget, en plan og en tidsplan for, hvornår projektet afsluttes. Vi kan derfor konstatere, at Skatteministeriet ikke har rettet op på den kritik, der kom i 2017, siger Statsrevisorernes formand, Henrik Thorup (DF).

Ministeriet har ifølge Rigsrevisionens rapport ikke informeret Folketinget på en måde, så Folketinget kunne få et billede af budgettet. Dog kan det ikke konstateres, om ministeriet "har orienteret udvalget korrekt".

Statsrevisorernes næstformand, Klaus Frandsen (R), mener, at Skatteministeriet muligvis har forsøgt at forhindre demokratisk kontrol.

- Vi er oppe på det absolut højeste kritikniveau, som vi har. Det er meget få sager, der er det.

- Der er stærke indikatorer på, at man fra Skatteministeriets side ikke har ønsket demokratisk kontrol med projektet, siger han.

Folketinget har indtil nu godkendt en økonomisk ramme på 1,3 milliarder kroner til projektet. Men ifølge Rigsrevisionen er der allerede nu budgetteret med samlede udgifter for 3,6 milliarder kroner og brugt over 2 milliarder kroner.

Der er tegn på, at Skatteministeriet ikke vil erkende, hvor alvorlig situationen er, mener statsrevisor Troels Lund Poulsen (V).

- Det mest pinefulde i den her sag er, at Skatteministeriet ikke bare lægger sig fladt ned og erkender, hvor alvorligt det er, siger han.

Troels Lund Poulsen henviser til en anden sag om kontrol med moms. Her fik Folketinget at vide, siger han, at der var styr på det.

- Men det var der ikke. Det trækker et spor i forhold til, om Skatteministeriet tager kritikken alvorligt nok. Det er jeg faktisk bekymret for, siger han.

Statsrevisorerne, der er Folketingets vagthund over for administrationen, kritiserer hårdt, at der øjensynligt ikke er et overblik over projektet. Hvilket også bringer hele tidsplanen for udrulningen i tvivl.

- Status er således, at ministeriet hverken har et budget, en plan for de resterende leverancer eller en tidsplan for, hvornår udviklingen af det nye ejendomsvurderingssystem kan afsluttes, skriver Statsrevisorerne.

Problemerne med udviklingen af projektet er gamle.

Statsrevisorerne knytter en selvstændig kritik til, at Skatteministeriet i lange stræk ikke har rettet op på de problemer, der tidligere er fundet af Rigsrevisionen i styringen af projektet.

- Statsrevisorerne kritiserer, at Skatteministeriet således ikke har rettet op på de kritiske forhold, som Statsrevisorerne og Rigsrevisionen påpegede i 2017, skriver Statsrevisorerne.

/ritzau/