Det var i strid med loven, da Carl Holst som regionsrådsformand i Region Syddanmark benyttede medarbejderen Christian Ingemann Nielsen til at føre valgkamp for sig, konkluderer Statsforvaltningen.

Den tidligere forsvarsminister, regionsrådsformand og nuværende kirkeordfører for Venstre, Carl Holst (V), forbrød sig mod loven under folketingsvalget i juni tidligere i år.

Carl Holst, der på daværende tidspunkt var regionsrådsformand i Region Syddanmark, benyttede sig nemlig her af sin personlige assistent, Christian Ingemann Nielsen, til opgaver, der var relateret til folketingsvalget, på trods af at Christian Ingemann Nielsen var ansat af regionen, fastslår Statsforvaltningen i en længe ventet afgørelse.

Myndigheden fører tilsyn med regionerne og skal holde snor i, at de overholder reglerne, og Statsforvaltningen har derfor nærgransket mails og dokumenter og andre beviser, der alle peger i retning af, at Christian Ingemann Nielsen på ulovlig vis førte valgkamp for Carl Holst.

»Det er således Statsforvaltningens opfattelse, at den omhandlede bistand til førelse af valgkamp ligger uden for lovgivningens rammer, og at denne bistand således har været ulovlig,« står der i afgørelsen.

Sagen tog for alvor fart tidligere på efteråret, da det stod klart, Christian Ingemann Nielsen tiltrådte som Carl Holst særlige rådgiver i Forsvarsministeriet. Det vakte opsigt i Region Syddanmark, hvor flere politikere var bekendte med, at Christian Ingemann Nielsen indtil da havde arbejdet for Holst i regions-regi.

Kort efter kunne en stribe medier oplyse, at de under valgkampen havde modtaget mails og udtalelser fra Carl Holst, som Christian Ingemann Nielsen stod som kontaktperson på, og hvor indholdet knyttede sig til folketingsvalget.

I Region Syddanmark endte det med, at et enigt forretningsudvalg i midten af september tog afstand fra Carl Holsts brug af medarbejderen.

Godt 14 dage senere trådte Carl Holst som bekendt tilbage som forsvarsminister, og sagen om den ulovlige brug af medarbejderen vurderedes til at have været stærkt medvirkende til hans exit.

Carl Holsts efterfølger i Region Syddanmark, Stephanie Lose (V), tager Statsforvaltningen afgørelse til efterretning og kalder afgørelsen for »ret klar«.

»Jeg konstaterer, at Statsforvaltningens afgørelse er ret klar. Jeg sætter nu udtalelsen på dagsordenen til møderne i forretningsudvalget og regionsrådet på mandag. Så forventer jeg, at medlemmerne er indstillede på at behandle den, selvom det er med kort varsel, så regionsrådet hurtigt kan beslutte, hvad der skal gøres. Nu vil jeg bruge weekenden på at læse redegørelsen grundigt igennem,« siger Stephanie Lose.

Statsforvaltningen meddeler samtidig, at det er myndighedens indtryk, at Region Syddanmark allerede har iværksat foranstaltninger, der kan forhindre, at en lignende situation vil opstå i regionen i fremtiden. Af samme grund afholder myndigheden sig fra at foretage sig yderligere.