Det er en guldrandet forretning at hjælpe staten i mål med det skandaleombruste ejendomsvurderingssystem.

Mens Vurderingsstyrelsen kæmper med at få sendt retvisende ejendomsvurderinger ud, skovler advokatfirmaet Poul Schmith Kammeradvokaten millioner ind på at yde konsulentbistand til Udviklings- og Forenklingsstyrelsen, som Skatteministeriet har sat til at udvikle det nye ejendomsvurderingssystem.

Fra 2015 – hvor de første skridt til udviklingen af det nye vurderingssystem blev taget i kølvandet på politikernes skrotning af det gamle, uduelige system, som Rigsrevisionen hældte ned ad brættet i 2013 – og frem til og med 2022 har Udviklings- og Forenklingsstyrelsen købt juridisk bistand til det nye ejendomsvurderingssystem for svimlende 164 millioner kroner hos Kammeradvokaten.

Det viser tal, som B.T. har sammenstykket ud fra tidligere offentliggjorte udgifter til Kammeradvokaten i forbindelse med udviklingen af det nye ejendomsvurderingssystem.

Tilbage i juni 2021 kom Statens it-tilsyn på opdrag fra tidligere skatteminister Morten Bødskov med en hård kritik af Udviklings- og Forenklingsstyrelsens storforbrug af Kammeradvokaten.

Statens it-tilsyn konkluderede:

‘Kammeradvokatens rolle i programmet er uklar (de er både rådgiver og godkender), og der er ingen styring efter væsentlighed og risiko.’

Og videre:

‘It-tilsynet anser det for muligt, at Kammeradvokatens deltagelse og store økonomiske belastning af programmet kan reduceres betragteligt.’

Men i 2021 og 2022 er strømmen af millioner fra Udviklings- og Forenklingstyrelsen til Kammeradvokaten fortsat.

Over 50 millioner kroner har styrelsen brugt på den konto i de to år.

»Det er helt til hest, at det store forbrug af Kammeradvokaten fortsætter efter en så klar kritik fra it-tilsynet,« siger Hans Kristian Skibby, skatteordfører for Danmarksdemokraterne, og tilføjer:

Hans Kristian Skibby, skatteordfører for Danmarksdemokraterne. 
Hans Kristian Skibby, skatteordfører for Danmarksdemokraterne.  Foto: Emil Helms/Ritzau Scanpix
Vis mere

»Jeg kan ikke forstå, at det kan gå så galt. Man har jo nu brugt dobbelt så mange penge alene på Kammeradvokaten end Skatteministeriet oprindeligt regnede med, at hele projektet skulle koste (Skatteministeriet skønnede oprindeligt, at udviklingen af det nye ejendomsvurderingssystem ville koste 81,8 millioner kroner. I dag er prisen løbet op i cirka fire milliarder kroner, red.).«

Hans Kristian Skibby vil nu bede skatteminister Jeppe Bruus svare på, hvordan han vil sikre, at Udviklings- og Forenklingsstyrelsen får nedbragt sine udgifter til Kammeradvokaten.

B.T. har stillet fire konkrete spørgsmål til Kammeradvokaten. Vi ville blandt andet gerne have svar på, om Kammeradvokaten som følge af it-tilsynets kritik har sikret sig, at advokatfirmaet ikke længere har en dobbeltrolle som både rådgiver og godkender?

Kammeradvokaten har sendt denne kortfattede udtalelse, som ikke besvarer nogen af B.T.s spørgsmål:

Kammeradvokaten har indtil videre scoret 164 millioner kroner på at bistå Udviklings- og Forenklingsstyrelsen med udviklingen af det nye, skandaleramte ejendomsvurderingssystem. 
Kammeradvokaten har indtil videre scoret 164 millioner kroner på at bistå Udviklings- og Forenklingsstyrelsen med udviklingen af det nye, skandaleramte ejendomsvurderingssystem.  Foto: Thomas Lekfeldt
Vis mere

»Kammeradvokaten henviser til Udviklings- og Forenklingsstyrelsen, men oplyser, at Kammeradvokaten ikke har rådgivet om de foreløbige vurderinger for 2022. Kammeradvokatens bistand vedrører 2020-vurderingerne.«

Heller ikke skatteminister Jeppe Bruus har ønsket at svare på B.T.s spørgsmål, men henviser ligesom Kammeradvokaten til Vurderings- og Forenklingsstyrelsen.

B.T. har siden tirsdag bedt styrelsen svarer på disse to spørgsmål: 

1) Hvordan har styrelsen sikret, at Kammeradvokaten ikke længere har en dobbeltrolle som både rådgiver og godkender (jævnfør kritikken fra Statens it-tilsyn, juni 2021) i forbindelse med udviklingen af det nye ejendomsvurderingssystem?

2) Mener styrelsen, at det i væsentligt/tilstrækkelig/betrageligt omfang er lykkedes styrelsen, at reducere Kammeradvoktatens 'deltagelse og økonomiske belastning af programmet' (jævnfør kritikken fra Statens it-tilsyn, juni 2021), når det iagttages, at styrelsen i perioden 2021-2022 har brugt mere end 50 millioner kroner på honorarer til Kammeradvokaten i forbindelse med den nye ejendomsvurderingssystem?

Trods gentagne rykkere er Vurderings- og Forenklingsstyrelsen ikke vendt tilbage med svar på B.T.s spørgsmål.