Politisk kommentator, Søs Marie Serup
Politisk kommentator, Søs Marie Serup Foto: Bax Lindhardt

En stor gruppe toneangivende medlemmer af venstres folketingsgruppe ønsker en uafhængig og tilbundsgående undersøgelse af SKAT.

I deres optik blev borgfreden brudt med socialdemokraternes 1. maj taler. Det var en borgfred, som gik ud på at placere et ansvar ved at tage det i fællesskab, men ingen almindelige mennesker har aflæst borgfreden som at partierne tog ansvaret på sig i fælleskab. Det blev istedet aflæst som fraskrivelse af ansvar. Og det får nu en ikke ubetydelig gruppe venstre MF’ere til at kalde på handling.

Fødselsdage

Gruppen af venstrefolk er ikke en sammetømret 'fløj' eller en særlig klike, som har aftalt en fælles strategi. Men det er folk, som hver i sær og i samtaler er nået frem til, at det eneste rigtige for Venstre er, hvis partiet selv sætter sig i spidsen for at få en undersøgelse. De spørger sig selv: 'Er det ikke os, der skal styre det her?' og gruer for, hvad Venstre gør den dag man kommer i mindretal og en undersøgelse bliver sat i gang af nogle andre.

Fødselsdage

En undersøgelse uden om Venstre, defineret af andre og med det resultat, at der opstår en blivende fortælling om, at Venstre hellere ville dække over sin kronprins end komme til bunds i skandalen, vil være en katastrofe for partiet. Ikke bare på kort sigt, for den slags kan man trækkes med i årtier. Og i øvrigt tror de ikke, at Kristian Jensen nødvendigvis kommer i klemme.

Problemerne i SKAT stikker nemlig dybere, mener de. Det handler om samspillet mellem fagministerier og Finansministeriet. Det kan synes som en lidt underlig teknokratisk overvejelse, men den har dybe rødder hos især nuværende og tidligere ministre. De ser en systemfejl, fremfor personfejl i skandalerne om SKAT og i mange andre tilfælde. De henviser til, at når kort og terræn ikke passer sammen, så skal man følge terrænnet.

Fødselsdage

Det, de mener er, at når Finansministeriet - ofte med hjælp fra McKinsey  - præsenterer planer for, hvordan man kan effektivisere og modernisere sig til milliongevinster i det offentlige, men den politiske mavefornemmelse tilsiger, at så nemt er det ikke. Så skal det sidste råde. Men det er også en frustration over, at politikerne da skal kunne stole på de anbefalinger, de får. Ikke mindst fra Finansministeriet, som sidder så tungt på magten i centraladministrationen. For tungt, mener nogle i Venstre.

Fødselsdage

Og det kan godt være, at sagen i offentligheden mest er blevet fremført af Carl Holst, som man har forsøgt at negligere. Carl er ligegyldig, lyder det i opringningerne. Man sagde det samme om Birthe Rønn Hornbeck, Jens Rohde, Thor Petersen og Kresten Philipsen tidligere. Men disse “vagt i gevær”-råbere har ofte haft ret. Og Carl Holst er ikke alene. Flere kilder fortæller, at Søren Pind for flere uger siden på et gruppemøde talte for, at få undersøgt SKAT til bunds. Både nuværende og tidligere ministre er enige. Ligesom andre med fremtrædende poster i partiet, som officielt må udtale sig forsigtigt, men som i lukkede fora signallerer noget andet. Det trækker med andre ord op til et spændende gruppemøde i Venstre på tirsdag.

Borgfreden er brudt. Nu er det kun et spørgsmål, om Venstre vil trækkes til truget eller selv vil bestemme, hvordan krikken skal fodres.

 

SMS

Hitter på Facebook