Søren Gade er skeptisk, men der er ikke nogen vej udenom.

I kønsbalancens navn skal det tælles, hvor meget kunst af mænd og kvinder, der hænger på væggene i Folketinget.

Det har et stort politisk flertal besluttet, skriver Jyllands-Posten.

Og dem, der skal stå for det, er Folketingets Præsidium, hvor Søren Gade er formand.

Men han er ikke videre begejstret:

»Det er en meget omfattende opgave at foretage denne optælling, og det er præsidiets vurdering, at det allerede nu står klart, at der er en overvægt af mænd i begge tilfælde,« skriver Søren Gade ifølge Jyllands-Posten et svarbrev.

Han påpeger, at der er 2.800 værker, herunder 240 portrætter, i Folketingets kunstsamling.

Går man rundt på gangene i Folketinget møder man da også hurtigt et flertal af mænd i kunstværkerne, men det præcise antal skal altså nu opgøres.

Der skal ikke kun tælles malerier, men al kunst, som offentligheden har adgang til: alt fra »friser, installationer, malerier, og skulpturer, osv.,»står der i forslaget.

Og hvor mange buster står egentlig fremme af mænd og kvinder? Det skal også tælles.

Det skal både tælles, hvor mange kvinder og mænd, der er portrætteret, men også hvor mange mandlige og kvindelige kunstnere, der har skabt værkerne.

Formanden for ligestillingsudvalget hedder Ida Auken (S), og hun mener ikke, at tælleopgaven behøver være så omfattende, som Søren Gade gør det til:

»Ah, det tager vel et par timer. Så mange billeder drejer det sig heller ikke om,« siger hun til Jyllands-Posten.

Ligestillingsudvalget vil bruge opgørelsen til drøfte, hvorvidt, »der bør rettes op på en eventuel kønsskævhed«.

Ideen udspringer ifølge udvalget af, at danske kunstmuseer de senere år har haft et stigende fokus på emnet.

Det er både de tre regeringspartier samt Enhedslisten, SF, De Radikale og Alternativet, der er med i flertallet.