BTs politiske kommentator Søs Marie Serup ser tilbage på ugen, der er gået i dansk politik og Transportminister Ole Birk Olesens problemer.

Er ministeren underfrankeret?
Transportminister Ole Birk Olesen har et afgørende møde på tirsdag med partiernes ordførere på postområdet.


Hvorfor?
Sagen handler om PostNord. Kritikken går på, at ministeren har informeret “for lidt og for sent” om sagen. Og torsdag blev der tilføjet det element, at der blev sat spørgsmålstegn ved, om han havde informeret korrekt. Det sidste er altid farligt for en minister. Så situationen er kritisk for transportminister Ole Birk Olesen, men med en solid redegørelse på tirsdag krydret med den rette attitude (læs: ydmyghed), så burde han kunne klare frisag, for i substansen ser sagen tynd ud.


Hvorfor?
Som ministeren selv har forklaret, så er det ikke sådan, at et ministerium får en oplysning og så straks ekspederer den videre uden af gøre andet end at stemple “videresendt” på. Det er en del af opgaven at kvalificere oplysninger, altså undersøge nogle ting nærmere og regne på mulige løsninger, før man inddrager ordførerne. Ministeren bliver orienteret i december og allerede 3. januar har han eksterne rådgivere til at gennemgå tallene, som også ændres i processen. Det er trods alt en slags bevis på, at det var en god idé at se dem efter. Små tre uger senere er forligkredsen indkaldt og bliver orienteret. Det vil ikke normalt være nok til at udløse en næse. Men en beskyldning om fejl eller mangler i den information, som er givet til Folketinget eller offentligheden er mere kritisk. Den skal dog kunne dokumenteres.


Kan man ikke vælte en minister uden dokumentation?
Jo, det er også sket. F.eks. mener en hel del borgerlige politikere ikke, at der var skyggen af dokumentation - og dermed saglige argumenter - for at vælte Eva Kjer Hansen ovenpå forløbet om landbrugspakken. De Konservatives argument var mangel på tillid.


Mangler der tillid til Ole Birk Olesen?
Det har været tydeligt i nogen tid. DFs ordfører har både kaldt ham “arrogant” og “inkompetent”, men også ordførere fra andre partier har været kritiske. Det er oppositionens opgave at være kritiske, så det bliver først interessant, fordi støttepartiet optræder, som de har gjort. Og bemærk, at hverken ordførerne fra regeringspartnerne i V eller K har taget ministeren i forsvar. Det står i modsætning til Eva Kjer Hansen, som var bakket massivt op af LA og DF.


Hvad er Ole Birk Olesens bedste chance?
At flytte diskussionen fra at handle om tillid til saglighed. Tillid er en følelse, mens saglighed kræver dokumentation. Det er også derfor BT fredag kunne berette, at flere medlemmer af LA’s folketingsgruppe - dog anonymt - har givet udtryk for, at hvis man vælter en LA-minister på et “usagligt grundlag”, så udløser det LAs musketer-ed. Det betyder eftersigende, at så går alle LA-ministrene.


Er det klogt?
Det er klogt at tvinge fokus over på sagligheden! Men der er andre faldgruber. Nogle vil læse truslen som et umodent træk, som måske vil provokere DF yderligere, fordi LA igen bliver ultimative. Andre vil spørge, hvilken værdi en trussel fra LA efterhånden har. Er øjnene stadigt så stålsatte, som da topskat blev vekslet til ministerposter? Og man må stille spørgsmåltegn ved klogskaben i at samle på fjender i en tid, hvor man har brug for venner. Men måske lykkes det LA at flytte bevisbyrden, så det ikke kun er ministeren, som skal forklare sig, men også DF. Det bliver interessant at se, om solidaritet mellem ministre i virkligheden er en mere effektiv beskyttelse end den, som statsministeren kan yde, for i Eva Kjer Hansens sag, var det, som bekendt, ikke nok at have chefens eftertrykkelige opbakning. Udfaldet af denne sag kan danne skole - enten til skræk og advarsel eller inspiration.


Hvor er statsministeren?
I kulissen. Husk på, hvad der skete, da han stillede sig foran sin egen minister, Eva Kjer Hansen, for at beskytte hende mod, hvad man i flere borgerlige partier opfattede som usaglige beskyldninger. Det udløste en regeringskrise.


Hvad bliver afgørende?
Der er mange faktorer, men i hvert fald spiller det ind, om sagen ligner personlig fornærmethed fra DFs side, eller om det ligner, at ministeren har begået fejl og/eller at LA har begået en taktisk fejl med truslen om kollektiv udvandring.